• Arbeidsmarkt van Morgen - 2013

    Op 6 juni 2013 organiseerde de NBBU, brancheorganisatie voor bemiddelings- en uitzendondernemers, voor het eerst een bijeenkomst onder de naam: Sunrise, meedenken over de Arbeidsmarkt van Morgen. De NBBU neemt dit initiatief om te komen tot nieuwe standaarden voor de arbeidsmarkt.

Relevante vragen

Bijzonder aan deze dag is dat deze decisionmakers – waaronder Mirjam Sterk (ambassadeur jeugdwerkloosheid), Mei Li Vos (PvdA), Ellen Dekkers (FNV Bondgenoten), Jarico Vos (JOVD), Doekle Terpstra (InHolland) en vele anderen – deze keer niet zelf met een visie kwamen. Zij formuleerden tijdens de expertmeeting relevante vragen over de arbeidsmarkt, die vervolgens in de vorm van een prijsvraag werden voorgelegd aan studenten van verschillende hogescholen en universiteiten.

“Beslissers die ervaring hebben in het maatschappelijk debat, doen makkelijk uitspraken over wat de toekomst inhoudt”, zegt prof. dr. mr. Leo Witvliet, hoogleraar Interim Management aan Nyenrode Business Universiteit, begeleider van de expertmeeting. “Maar jongeren – de werkenden van de toekomst – willen niet dat er óver ze gepraat wordt. Ze willen zelf deelnemen aan de discussie en meebeslissen.”

‘Iedereen die wil werken, kàn werken’

De NBBU, brancheorganisatie in de uitzendmarkt, is initiatiefnemer van Sunrise. “Een vast dienstverband is niet meer voor het leven, de arbeidsmarkt wil mobiliteit en flexibiliteit”, verklaart directeur Marco Bastian. “Die wens sluit aan bij wat jonge mensen willen. Maar impliceert ook dat we ervoor moeten zorgen dat mensen zichzelf blijven ontwikkelen. We willen komen tot het ultieme doel: de inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die wil werken, kàn werken. Zo’n andere arbeidsmarkt vraagt om andere normen en waarden.”

Bekijk het complete programma van de expertmeeting van 6 juni 2013

SUNRISE – DE NIEUWE GENERATIE AAN ZET

Naar aanleiding van de expertbijeenkomst verscheen er in het magazine FORM van de NBBU een uitgebreid artikel.

Lees het hele artikel

Beste ideeën voor de arbeidsmarkt van 20XX

Om tot een nieuwe visie te komen, heeft de NBBU een wedstrijd uitgeschreven: Wie heeft de beste ideeën voor de arbeidsmarkt van 20XX? De ideeën zijn ingedeeld in vijf thema’s:

1.    De samenleving: welke ontwikkelingen zijn bepalend voor de arbeidsmarkt?

2.    Hoe ziet de nieuwe werkende eruit?

3.    Hoe ziet werkgeverschap eruit?

4.    Welke vraagstukken spelen in de intermediaire wereld?

5.    Hoe organiseer je een evenwichtige arbeidsmarkt?

Studenten van verschillende hogescholen en universiteiten gaan na de zomer aan de slag. In 2014 maakt een jury, onder leiding van Nyenrode, bekend welk studentenproject als beste wordt beoordeeld. De winnaar wint een geldbedrag van 5000 euro.