• Arbeidsmarkt van Morgen - 2014

    Op 20 november 2014 organiseerde de NBBU een ledencongres 'Klaar voor de Arbeidsmarkt van Morgen', waarin gesproken wordt over oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

NBBU Jubileumcongres - 20 november 2014

Op 20 november 2014 organiseerde de NBBU een ledencongres Klaar voor de Arbeidsmarkt van Morgen. Bekijk onderstaande video voor een impressie van de dag.

Een geslaagd congres

Bart-Jeroen Croll: "Met veel trots en tevredenheid kijk ik terug"

Bart-Jeroen Croll - Voorzitter NBBU: "Met ons congres Klaar voor de Arbeidsmarkt van Morgen hebben we ons jubileumjaar afgesloten op de schitterende locatie in de rijtuigenloods in Amersfoort. Met gerichte activiteiten door het jaar heen hebben we de positie van de NBBU kunnen verstevigen en uitbouwen.
Met veel trots en tevredenheid kijk ik terug op een geslaagd congres waar een recordopkomst bevestigde dat de NBBU een prominente positie binnen de (flexibele) markt heeft ingenomen.

Strategische keuze
We hadden indrukwekkende sprekers zoals de hilarische lezing van filosoof en cabaretier Paul Smit, de inspirerende voordracht van Daan Roosegaarde (innovatie) en het interessante betoog van econome Barbara Baarsma over de waarde van flex binnen onze economie. En dan was er de aankondiging van de toetreding tot de NBBU door een grote groep ondernemingen, gespecialiseerd in het inzetten van zelfstandige professionals. Hiermee geven wij invulling aan onze strategische keuze om door te groeien naar een brancheorganisatie van brede flex.

Finale studentenwedstrijd
De finale van onze studentenwedstrijd Arbeidsmarkt van Morgen werd gewonnen door het team ‘De inclusieve arbeidsmarkt’, een team van drie deeltijdstudenten, die overdag werken in de zorg, bij de politie en in het onderwijs. Een mooi voorbeeld dat kennisverrijking en innovatie niet leeftijdsgebonden zijn.

Onze blik is nu weer nadrukkelijk naar voren gericht. Er ligt een flinke uitdaging om ook komend jaar belemmeringen van flex te bestrijden en ondernemers verder te helpen en te ondersteunen. Hoe de arbeidsmarkt er in de toekomst ook gaat uitzien, de NBBU is klaar om hierin zijn rol te spelen!”

Michael van Straalen 8 april 2016

Michael van Straalen op jubileumcongres NBBU 20 jaar

Visie en paneldiscussie: hoe samen arbeidsmarktopgaven oplossen?

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, ziet de NBBU als een logische partner om toekomstige arbeidsmarktopgaven op te pakken. Daarom zijn de onderlinge banden de afgelopen tijd aangehaald.

Stijgende omvang flex en de gevolgen
“Bedrijven zien zich door de crisis voor enorme uitdagingen gesteld, waarbij flexibiliteit in de arbeidsschil cruciaal is. In tijden van transformatie is gebruikmaken van de diensten van uitzenders een voor de hand liggende keuze. Door de stijgende omvang van de flex stellen sommige bedrijfstakken de waarde van de cao ter discussie. Mogelijkerwijs is er in de toekomst op onderdelen aanpassing nodig, maar de cao is nu een passend instrument voor werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld omdat hiermee zaken als employability, opleiding en ontwikkeling van medewerkers geborgd worden.”

Kansen 50-plussers op arbeidsmarkt vergroten
”Kijkend naar het verleden is de doelgroep 50-plussers lastig bemiddelbaar, maar kijkend naar de toekomst herkennen we dat daar veel expertise zit. Het is kapitaalvernietiging 50-plussers niet in te zetten. MKB-Nederland wil samen met de uitzendbureaus en het UWV juist de kansen van 50-plussers vergroten. Uitzendbureaus zijn bij uitstek geëquipeerd om een bijdrage te leveren in zo’n project. Zeker de kleinere uitzendbureaus, die een nauw contact hebben met lokale en regionale mkb-ondernemers.”

Participatiewet: 100.000 mensen met arbeidsbeperking aan het werk
“Samen met de Algemene Werkgevers Vereniging, VNO-NCW en LTO-Nederland pakken we de afspraak op dat het bedrijfsleven tot 2026 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. Daarbij zetten we in op professionele bemiddeling door private intermediairs in combinatie met de sociale werkvoorziening. Meer transparantie in het aanbod en uniform instrumentarium in de vorm van loonkostensubsidies en no risk bij ziekte zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.”
Bron: NBBU-magazine Form juni 2014

Michaël van Straalen is 4 november 2013 benoemd tot voorzitter van MKB-Nederland. Naast een lange ondernemerscarrière heeft hij een uitgebreide staat van dienst op bestuurlijk niveau; onder meer in het beroepsonderwijs, bij de Stichting van de Arbeid en in het dagelijks bestuur van de SER.

Cabaretier Paul Smit wijst naar ogen tijdens presentatie

Daan Roosegaarde: "Oude systemen crashen, we moeten zoeken naar nieuwe oplossingen"

Inspirerende lezing van een ‘hippie met een ondernemersplan’
Daan Roosegaarde is kunstenaar, ondernemer en ontwerper tegelijk. Zijn motto: “Onze wereld verandert. Oude systemen zijn aan het crashen en we moeten dus op zoek naar nieuwe oplossingen.”

Dit motto sluit goed aan op het thema van het NBBU-congres ‘Klaar voor de arbeidsmarkt van morgen’, waarin gesproken wordt over oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Aan de hand van zijn vele tot de verbeelding sprekende projecten laat Daan Roosegaarde zien hoe hij tot baanbrekende oplossingen komt. “Omarm het verlangen om te ontdekken en laat je niet tegenhouden door mitsen en maren”, verklaart hij. “Samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en kunde is onontbeerlijk.”

Daan Roosegaarde zet fantasie en technologie in om nieuwe oplossingen te bedenken. Hij is onder meer bekend van de samenwerking met bouwbedrijf Heijmans voor het aanleggen van autowegen met ‘glowing lines’ en het ontwerp van een elektrostatische stofzuiger, waarmee in Peking een park smogvrij wordt gemaakt.

Prijs voor studenten uitgereikt tijdens Jubileumcongres NBBU door SER-voorzitter Mariëtte Hamer

Lees verder

Flexibele arbeid in de Nederlandse economie

Barbara Baarsma, Mathijs Bouman en Ton Wilthagen geven hun visie op flexibele arbeid. De NBBU, brancheorganisatie voor de professionele intermediair op de arbeidsmarkt, maakte deze film ter ere van haar 20-jarig bestaan.