Actueel Nieuws

Arbeidsmarkt van Morgen: Werkelijkheid ontmoet wetenschap

Artikel, 26 februari 2016

De NBBU start een nieuw project over de Arbeidsmarkt van Morgen met inbreng van hoogleraren uit diverse studierichtingen. De eerste bijdrage is van Ton Wilthagen die op een inventieve manier kijkt naar nieuwe standaarden voor een wendbare en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt.

Werkelijkheid ontmoet wetenschap

Op vrijdag 8 april organiseert de branchevereniging een werkconferentie ‘Werkelijkheid ontmoet Wetenschap’ voor arbeidsmarktexperts vanuit de wetenschap, beleid en politiek en uit zakelijke en maatschappelijke sectoren. De output van deze exclusieve bijeenkomst vormt de basis van de publicatie ‘Arbeidsmarkt van morgen’ die de NBBU aan de vooravond van de Tweede Kamer-verkiezingingen uitbracht.

De Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen houdt een referaat met als strekking: 'Noodzaak tot normalisering flexarbeid’. De arbeidsmarkteconoom stelt: ‘De arbeidsmarkt is te belangrijk om aan Den Haag over te laten’.

Vervolgens gaan de arbeidsexperts in klein gezelschap onder leiding van een hoogleraar in discussie over de door Ton Wilthagen aangedragen thema’s. Deze discussieronde staat onder leiding van Leo Witvliet van Nyenrode.

Interview Ton Wilthagen

Uitgangspunten

De expertisebijeenkomst op 8 april krijgt eenzelfde uitstraling als de eerdere werkconferentie Sunrise die de NBBU organiseerde in de zomer van 2013.

Met het project streeft de NBBU de volgende uitgangspunten na:

We vinden het belangrijk dat er in het project ook ruimte is voor een bijdrage van en naar onze NBBU-leden. Dat zullen we doen door middel van een workshop die wij in het najaar van 2016 speciaal voor onze leden zullen organiseren.

Cover Samenwerken aan werkzekerheid

Cover Samenwerken aan werkzekerheid Ton Wilthagen

Publicatie ‘Samenwerken aan werkzekerheid’

Op vrijdag 8 april discussieerden prominente Nederlanders vanuit overheid, politiek, wetenschap, ondernemers en werkenden over hoe de arbeidsmarkt in Nederland beter ingericht kan worden. De bijeenkomst ‘Arbeidsmarkt van morgen: werkelijkheid ontmoet wetenschap’ is een initiatief van branchevereniging NBBU in samenwerking met Nyenrode en de Tilburg Universiteit.

Tijdens de conferentie maakte Ton Wilthagen aan de hand van goede voorbeelden praktisch inzichtelijk hoe de arbeidsmarkt ingericht kan worden. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij samen met zijn team de publicatie ‘Samenwerken aan werkzekerheid’ geschreven.

Download de publicatie Samenwerken aan Werkzekerheid

'Arbeidsmarkt van morgen is vandaag'

Lees bijdrage van Marco Bastian, initiatiefnemer van het NBBU-project Arbeidsmarkt van Morgen - Werkelijkheid ontmoet wetenschap.

Marco Bastian
Studenten pitchen hun ideeën over de arbeidsmarkt voor een gerenommeerde jury in het SER-gebouw

Ideeënwedstrijd voor studenten

Van 1 september 2013 tot 1 mei 2014 hebben studenten ideeën kunnen inleveren voor de wedstrijd Arbeidsmarkt van Morgen. Hoofdvraag was: Wie heeft de beste ideeën voor de arbeidsmarkt van 20XX? Waar iedereen die wil werken, kàn werken.
Bekijk hier het verslag en de animatie waarin de wedstrijd wordt toegelicht (1 minuut).

Studentenwedstrijd