Werken met ZZP Nieuws

Betere sociale bescherming voor zzp’ers

Artikel, 10 februari 2017

De leden van de PvdA-fractie constateren dat een van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie aan Nederland is dat zzp’ers een betere sociale bescherming moeten krijgen. De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de minister van Economische Zaken voorgelegd naar aanleiding van de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 20 februari 2017. Heeft de Europese Commissie ook aangegeven op welke manier dat moet gebeuren? Op welke manier heeft Nederland gevolg gegeven aan deze landenspecifieke aanbeveling?

Bekijk alle vragen en opmerkingen