Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

De arbeidsmarkt van morgen begint vandaag

Artikel, 13 februari 2017

Hoe kan de arbeidsmarkt toekomstbestendig worden gemaakt? Het is een onderwerp dat onze achterban – meer dan duizend professionele intermediairs op de arbeidsmarkt – sterk aangaat. En het issue houdt ons als branchevereniging flink bezig. 

Veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert. Zo is er bij ondernemers een groeiende behoefte aan flexibiliteit en werkenden wensen steeds meer invulling aan persoonlijke, bij hun situatie passende voorzieningen en arbeidsomstandigheden. Maar er zijn ook meer structurele veranderingen aan de orde waar nagenoeg geen keuzevrijheid in bestaat, zoals:

Hoe behoudt de intermediair zijn meerwaarde?

Het verkrijgen van kennis uit verschillende bijeenkomsten is één, maar het realiseren en toepassen is een geheel ander vraagstuk. Voor de NBBU als geheel is het van belang deze kennis te hebben en daarmee gewapend aan de verschillende nationale en regionale onderhandelingstafels te zitten. Maar de transformatie van de arbeidsmarkt heeft vooral haar weerslag op de intermediair. Wat moet de intermediaire dienstverlener doen om de veranderen situatie op de arbeidsmarkt bij te benen, om zijn meerwaarde te behouden en zich te ontwikkelen tot een onmisbare factor voor opdrachtgevers en werkenden? De intermediair zal zich bewust moeten zijn van z’n meerwaarde voor de klant, maar ook voor de uitzendkracht, payrollmedewerker, gedetacheerde of zelfstandig professional. Dat is de Arbeidsmarkt van Morgen.

Arbeidsmarkt van Morgen

De NBBU is al een aantal jaren actief met het project Arbeidsmarkt van Morgen. In de zomer van 2013 trapten arbeidsmarktexperts het project af tijdens een inspirerende werkconferentie in kasteel Hoge Vuursche, waar relevante vragen over de arbeidsmarkt werden gesteld. Het project heeft zich van de expertbijeenkomst Sunrise, met verschillende initiatieven zoals een ideeënwedstrijd voor studenten, een adviestraject Duurzame Inzetbaarheid voor ondernemers en expertmeetings met arbeidsdeskundigen, inmiddels ontwikkeld tot een platform waarop nadrukkelijk een verdiepingsslag wordt gemaakt door de beste deskundigen in dit werkveld. Samen met hoogleraren uit diverse studierichtingen bestuderen we hoe we kunnen komen tot een wendbare en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt. De NBBU faciliteert en draagt bij aan de discussie over noodzakelijke veranderingen. We voelen ons verantwoordelijk. De arbeidsmarkt van morgen begint namelijk al vandaag en de urgentie om nieuwe constructies te maken is hoog.