Werken met ZZP Nieuws

Hoe denkt ondernemend Nederland over de Wet DBA?

Artikel, 9 maart 2017

De Wet DBA kost zelfstandig professionals nog steeds opdrachten en inkomsten, zo blijkt uit onderzoek van Ondernemend Nederland (ONL) onder zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De opschorting van de handhaving heeft dit niet veranderd. Zelfstandig professionals worden nog steeds niet ingehuurd, aldus meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers. De praktijk schreeuwt om een snelle oplossing voor de problemen omtrent de positie van zelfstandig professionals.

Snel duidelijkheid

Ondernemers vragen het nieuwe kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de handhaving van de Wet DBA. Zo moet de grote onzekerheid en onduidelijkheid op de markt weggenomen worden. Ruim 42% van de ondervraagden geeft aan dat dit nog in maart 2017 moet gebeuren, een kwart zegt dat het uiterlijk in mei 2017 moet gebeuren. Ruim 85% van de ondernemers vindt dat de Wet DBA de prullenbak in moet om plaats te kunnen maken voor een nieuw systeem. ONL roept het komende kabinet op de problematiek omtrent de positie van zelfstandig professionals hun prioriteit te maken.

Toekomst van de Wet DBA

Naar aanleiding van signalen vanaf de arbeidsmarkt heeft ONL onderzocht hoe ondernemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers over de toekomst van de Wet DBA en de positie van zelfstandig professionals op de arbeidsmarkt denken. Van de ondervraagden geeft ruim driekwart aan dat een systeem van modelcontracten zonder wettelijke en fiscale grondslag niet geschikt is om vooraf zekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. De voorkeur van ondernemers gaat uit naar een nieuw systeem ter vervanging van de Wet DBA.

Duidelijke criteria

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid omtrent te positie van zelfstandig professionals. Duidelijke criteria moeten het mogelijk maken vooraf te zien of een werkende zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal ondernemer of werknemer is. De eigen bewuste keuze door de ondernemer wordt het meest genoemd als criterium. Andere veelgenoemde criteria zijn de kapitaalinvesteringen die een zelfstandige doet in het bedrijf, de mogelijkheid om zelf het tarief te bepalen, acquisitie van opdrachten en de eigen verantwoordelijkheid om zelf verliezen te nemen blijken goede graadmeters. Opvallend is dat de mogelijkheid om zich vrij te laten vervangen of het werken op locatie en met middelen van een opdrachtgever juist niet als onderscheidende criteria worden gezien.

Alle resultaten van het onderzoek vindt u op de website van Ondernemend Nederland.