Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Interview Hans Junggeburt – Arbeidsmarkt van Morgen

Artikel, 19 mei 2017

"Volgens mij is er een andere manier van kijken naar werk en denken over werk nodig."

In aanloop naar het evenement De Arbeidsmarkt van Morgen op 23 mei 2017 in DeFabrique in Utrecht hebben we onze sprekers gevraagd naar hun visie op die arbeidsmarkt van morgen. Onderstaand leest u het interview met Hans Junggeburt.

Hans, wat zijn voor jou de elementen van de Arbeidsmarkt van Morgen?

Mensen hebben heel veel verschillende opvattingen over wat de elementen van de Arbeidsmarkt van Morgen zijn. Er zit echter weinig  neutraliteit in het debat. Er wordt eerder gesproken over angsten en de emoties kunnen hoog oplopen. Ik merk dat het debat bijna altijd gevoerd wordt vanuit het perspectief: “Wat betekenen die veranderingen voor mij? En wat betekent dat voor mijn kinderen?” Nooit zeggen ze: “Wat gaat er veranderen en hoe zou kan ik daarop inspelen?” Neutraal en geprepareerd de toekomst tegemoet treden

Hoe past kennis volgens jou in die Arbeidsmarkt van Morgen?

Kennis wordt niet alleen belangrijker, maar ook mobieler. Ik denk dat we in een arbeidsmarkt terechtkomen waarbij de gemiddelde organisatie niet meer groot genoeg is om een totale kennisuitdaging te geven aan kenniswerkers. Die zullen constant opzoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Tegenwoordig is de opvatting: “Kennis zal bepalend zijn voor de organisatie die ik zoek.” Dat was voorheen omgedraaid.

Hoe zie jij het organiseren van werk voor iedereen voor je?

Ik ben altijd wel redelijk positief gestemd wat dat betreft. Hoe je ook gaat digitaliseren en automatiseren, mensen zijn altijd in staat ergens werk van te maken en daar ook geld mee te verdienen. Het zijn veel meer opvattingen en instituties die dat verhinderen, kijk naar onze Uber-angst. Overigens zou ik eerder gaan voor het faciliteren van de mogelijkheden die ervoor zorgen dat mensen anders kunnen gaan werken. Ik ben niet zo’n voorstander van de terminologie: het organiseren van werk.

Welke instituties passen daarin en hoe?

Ik denk dat het belangrijker is wat de mentaliteit is binnen die instituties. Dat wordt ook één van de elementen van het debat van de Arbeidsmarkt van Morgen. Wij, organisaties en wetgeving, hebben ingezet op werkgeverschap, werkzekerheid, vaste dienstverbanden, maar de toekomst van de arbeidsmarkt lonkt naar ondernemerschap, risico en prestatie. Je mag je afvragen of de mentaliteit binnen de instituties nog wel passend is. Volgens mij is er een andere manier van kijken naar werk en denken over werk nodig. Heel veel ondernemingen en managers zijn gewoonweg nog steeds bang voor te veel ondernemerschap en (dus) externen.

Welke betekenis heeft een moderne arbeidsmarkt voor bemiddelaars?

Bemiddelen is grotendeels toch nog een activiteit die plaats vindt op basis van netwerk en gevoel. Met name mobiele technologie zal voor bemiddelaars van enorme toegevoegde waarde zijn. Vaak wordt gedacht aan ‘disintermediation-, het verschijnsel dat men de bemiddelaar niet meer nodig heeft, als het gaat om technologie in bemiddeling. Daarentegen kan ‘social technology’ enorm bijdragen aan een efficiente, ondernemende en eigentijdse vorm van bemiddeling. Wat te denken van on-boarden van nieuwe opdrachten via je app, beoordelen via een app.

De toekomst van arbeid zit hem in hyperspecialisatie en hyperprofessionalisering. Je moet ongelofelijk goed en gespecialiseerd zijn in datgene wat je doet. En dat is precies waar de intermediair zich op moet gaan focussen. Hun toekomst en toegevoegde waarde zit hem vooral in het specialisme, niet direct op algemeen kennisniveau.

Naast hyperspecialisatie spelen ook regio’s, de regionale DNA’s een grote rol. In een tijdperk van globalisering, digitalisering en internationalisering zie je dat heel sterk: regionalisering wordt steeds belangrijker. Raar maar waar!

Hoe ziet de ideale Arbeidsmarkt van Morgen er in jouw ogen uit?

Het is in ieder geval een arbeidsmarkt van morgen waarbij iedereen dat werk uitoefent ‘waar’ zijn of haar hart voor klopt. En of dat nu in een vast dienstverband geschiedt of onder andere condities, in een ideale situatie is hij/zij ook nog in staat om dat werk op die plaatsen en tijden uit te oefenen die hem/haar uitkomen. Utopia 2.0 . Nu geldt aanwezigheid (bij organisatie) en loyaliteit (aan organisatie) nog te veel als kwaliteitskenmerk.

Bemiddelaars hebben altijd de neiging de ene keer de betalende klant en dan weer de flex-kracht als belangrijkste klant te bestempelen. In de nieuwe verhoudingen is er maar een winnaar, dat zijn klanten van organisaties. DIe wensen goede producten en services. En goede services worden per definitie bepaald door de aard van de arbeidsrelaties. Voor de een is dat in een omgeving van vaste arbeid, de ander gedijt in een meer flexibele omgeving. Het enige dat telt is de prestatie! En deze is meer dan ooit meetbaar en individueel.