Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Interview Victor Broers – Arbeidsmarkt van Morgen

Artikel, 19 mei 2017

"De toegevoegde waarde van de bemiddelaar verandert. Zijn rol verandert."

In aanloop naar het evenement De Arbeidsmarkt van Morgen op 23 mei 2017 in DeFabrique in Utrecht hebben we onze sprekers gevraagd naar hun visie op die arbeidsmarkt van morgen. Onderstaand leest u het interview met Victor Broers.

Victor, wat zijn voor jou de elementen van de Arbeidsmarkt van Morgen?

Een element dat ontzettend belangrijk is, is dat het begrip arbeid een hele nieuwe definitie zal gaan krijgen. Mensen in onze samenleving, en dan bedoel ik niet alleen de hoger opgeleiden, zien werk en privé steeds meer samensmelten. Parallel daaraan zijn ze ook steeds meer op zoek naar zingeving in datgene wat ze doen.

Het gevolg is dat mensen vaker wisselen van baan en van activiteiten, ze werken niet meer perse vormvast, en werk wordt ook niet meer als een seperate bezigheid gezien, apart van de rest van het leven. Dit is allemaal van belang als we dit vertalen naar de rol van bemiddelaars, uitzendbureaus en detacheerders. Een mooi voorbeeld uit Canada is het uitzendbureau dat meer een lifeplanner is geworden. In plaats van het klassieke beeld van arbeid-aanbieder en werkzoekende, regelt dit uitzendbureau veel meer voor de werknemer naast het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kinderopvang en dat soort zaken. Ik denk dat dit een belangrijk element is voor de arbeidsmarkt van morgen. Arbeid is steeds meer geïntegreerd in het menselijk leven en we spreken eigenlijk meer van “het leven van morgen.”

Welke betekenis heeft een moderne arbeidsmarkt voor bemiddelaars? Wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van bemiddelaars die zwaar gedomineerd wordt door ict-toepassingen? (specialistische of generalistische kennis?)

Toegevoegde waarde van de bemiddelaar verandert. Zijn rol verandert. Ik denk dat een belangrijke functie van een bemiddelaar van de komende jaren veel meer het omscholen van mensen zal worden. Mensen moeten vaker omscholen en bijleren, zowel over zichzelf als mens als in datgene wat ze doen. Ze moeten zichzelf heruitvinden en dat vinden veel mensen moeilijk. Het kan dus prettig zijn om daar hulp en begeleiding bij te krijgen. Intermediairs kunnen dus misschien veel meer omscholingsbureaus worden.

Daarnaast kunnen ze helpen met het creëren van nieuw werk. Steeds meer banen worden namelijk ook gecreëerd door de mensen zelf. Mijn inschatting is dat de arbeidsmarkt steeds meer netwerk gedreven gaat worden en dat het niet zozeer gaat om:  “Ik zoek een consultant,” maar om ” Ik zoek iemand die past binnen het team, binnen het bedrijf en binnen de functie. Het gaat niet alleen om goede kennis, maar ook goede human skills en dat iemand goed past in een team en binnen een bedrijf.

Daarnaast kunnen intermediairs zich specialiseren in het creëren en beheren van netwerken. Begeleiding, beheren en onderhouden van systemen kan belangrijk onderdeel worden van wat de uitzenders kunnen bieden.

Welke overheidsregelingen zijn er volgens jou nodig voor een integrale arbeidsmarkt?

Een van de discussies die denk ik zeer relevant gaat zijn voor dit onderwerp is die over het basisinkomen. Mijn inschatting is dat de hang naar een basisinkomen alleen maar zal toenemen. Enerzijds vanwege de toenemende baan/werkonzekerheid. Anderzijds wisselen mensen steeds vaker van werk, dat kost tijd, dus ik schat in dat we steeds vaker mensen gaan krijgen die periodes niet werken. Ik denk dat we in de toekomst veel minder naar baanzekerheid gaan maar meer naar inkomenszekerheid en ik verwacht dat de inzichten over basisinkomen en welke rol dat kan spelen in onze samenleving alleen maar toenemen.

Hoe ziet de ideale Arbeidsmarkt van Morgen er in jouw ogen uit?  (Welke bijdrage kan de flexibele arbeidsmarkt daar aan leveren?)

Dan denk ik dat ik zou willen streven naar een arbeidsmarkt waarin mensen eigenlijk veel meer streven naar inkomenszekerheid en dat we daarnaast mensen veel meer de ruimte geven om hun volledige capaciteiten als mens te ontwikkelen. Dit vergt dat we als samenleving veel ruimer gaan denken over de waarde van alle activiteiten die mensen verrichten, binnen- maar zeker ook buiten hun baan of betaalde functie. Denk aan het ruimer waarderen van (en ruimte scheppen voor) vrijwilligerswerk. We moeten veel holistischer kijken naar de bijdrage die mensen leveren aan de samenleving. Ook mensen die bijvoorbeeld zeggen: “Ik wil een bijdrage leveren aan de plantsoenendienst, naast mijn baan. Er moet een mogelijkheid zijn om als mens een veel meer diverse bijdrage te leveren dan vanuit één bepaalde rol die we ‘baan’ noemen.