Actueel Nieuws

NBBU-cao: informatie voor uitzendkrachten

Artikel, 8 mei 2015

Wat betekent de NBBU-cao voor uitzendkrachten?

Sneller contracten bepaalde tijd
Uitzendkrachten krijgen straks één jaar eerder recht op contracten voor bepaalde tijd. In de huidige cao is deze periode 130 weken, vanaf 1 juli 2016 wordt deze teruggebracht naar 78 weken.
Na deze periode kunnen uitzendondernemingen en uitzendkrachten contracten voor bepaalde tijd aangaan. Vanaf 1 juli 2015 gaat het om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd.

Beperking van nul-uren contract
De NBBU-cao is de eerste flex-cao waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de korte contracten. Er worden vanaf 1 juli 2015 strengere eisen gesteld aan het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Na 26 gewerkte weken zal er een minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de uitzendkracht altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Hiermee wordt in deze periode het gebruik van nul-uren contracten niet meer toegestaan.

Beloning en scholing
Het is in de NBBU-cao al jaren geregeld dat uitzendkrachten vanaf dag één hetzelfde loon krijgen als de medewerkers in vaste dienst. Aan die bepaling is niets gewijzigd. Wel is er in de nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten meer aandacht voor scholing en ontwikkeling. Nieuw is dat uitzendondernemers eens per jaar scholingsafspraken maken met hun uitzendkrachten. Verder stimuleert de cao dat doelgroepen zonder startkwalificatie gerichter worden geholpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken.

Vragen en antwoorden over de NBBU Cao voor uitzendkrachten

Verkorte versie van de NBBU-cao

Hierin in vogelvlucht alle wat uitzendkrachten moeten weten over de NBBU-cao voor uitzendkrachten 2014-2019

Download verkorte versie NBBU-cao

NBBU-cao voor uitzendkrachten

In dit cao-boekje staan alle artikelen van de cao op een rij, inclusief de wijzigingen die op 1 juli 2015 zijn ingegaan.

Download NBBU-cao 2014-2019