NBBU-cao Nieuws

NBBU-cao: overzicht

Artikel, 7 januari 2016

Bart Jeroen Croll NBBU spreekt ALV toe

NBBU-cao goed voor alle betrokkenen

De cao voor uitzendkrachten vormt een goede balans tussen flex en zekerheid en heeft een looptijd van vijf jaar. Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en een zorgvuldige overgang garandeert naar de WWZ. Stapsgewijs zullen nog verdere wijzigingen volgen.

De cao heeft een looptijd van vijf jaar vanaf 1 juni 2014. Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en een zorgvuldige overgang garandeert naar de WWZ.

Stapsgewijs zullen nog verdere wijzigingen volgen.

Download schematische tijdlijn met wijzigingen

Tussentijdse wets- en cao-wijzigingen

Vanaf 1 januari 2016 zijn een aantal tussentijdse wets- en cao-wijzigingen doorgevoerd.

Lees verder

De NBBU-cao voor Uitzendkrachten is een eenvoudige en flexibele cao. De NBBU houdt in deze cao rekening met de wens van het mkb om ingewikkelde regels te vermijden en administratieve lasten te verminderen. De NBBU-cao loopt van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019.

Informatie voor uitzendkrachten

Procedure ziekmelding

Hoe met ziekte van een uitzendkracht moet worden omgegaan, is afhankelijk van de uitzendovereenkomst. De NBBU-cao kijkt naar de fase waarin de uitzendkracht zit.

Procedure ziekmelding uitzendkracht

Wettelijk minimumloon (WML)

Op de website Officiƫle bekendmakingen van Overheid.nl vindt u de meest actuele minimumlonen.
Let op: indicatieve uurlonen zijn geen wettelijke normbedragen. Bij het berekenen van het uit te betalen salaris moet u uitgaan van het volledige minimumloon. Gaat u uit van het indicatieve uurloon, dan kunt u door afronding uitkomen op een te laag bedrag (onderbetaling).

Onderkruipersverbod

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het zogehetenĀ onderkruipersverbod opgenomen. Dit artikel bepaalt dat er geen uitzendkrachten mogen worden uitgezonden naar bedrijven waar een staking aan de gang is.

NBBU-cao Vaste Medewerkers 2015-2018

De NBBU-cao voor Vaste Medewerkers is geldig van 1 jan. 2015 - 31 dec. 2018

Meer informatie