NBBU-cao Nieuws

NBBU-cao: risico’s ontbreken pensioenregeling vaste medewerkers

Artikel, 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe pensioenregeling voor vaste medewerkers opgenomen in de NBBU-cao voor vaste medewerkers. Artikel 34 van de cao vermeldt hoe de nieuwe regeling er per 1 januari 2016 uit moet zien. Zonder goede pensioenregeling voor uw vaste medewerkers loopt u grote financiële risico’s. Zorg er daarom voor dat u deze risico’s zo spoedig mogelijk afdekt met een goede pensioenregeling.

Welke risico’s loopt u?

Levenslang uitkeren nabestaandenpensioen

Als een werknemer komt te overlijden, hebben de nabestaanden recht op een levenslange Nabestaandenpensioen-uitkering. Dit is een onvoorwaardelijke cao-verplichting. Indien u hier niet of niet correct aan heeft voldaan, kan de nabestaande dit via de rechter afdwingen. Als goed werkgever dient u te voldoen aan de cao, hierin zal de rechter zal onverbiddelijk zijn. Dit betekent dat u het nabestaandenpensioen uit eigen portemonnee levenslang aan de nabestaande moet uitkeren, wat kan oplopen tot vele tienduizenden euro’s.

Pensioenpremies uitkeren met terugwerkende kracht

Een medewerker die ontslag neem, kan op het moment van ontslag alsnog van u eisen dat u aan uw cao-verplichting voldoet. U dient op dat moment alle premies, met terugwerkende kracht tot datum in dienst, in één keer aan een pensioenuitvoerder te betalen. Tevens kan er een claim overheen komen voor gemiste rendementen. Dit kan oplopen tot vele duizenden euro’s.

logo heilbron

Zorg voor een goede pensioenregeling

Zorg ervoor dat u deze risico's afdekt met een goede pensioenregeling voor uw vaste medewerkers. NBBU-leden kunnen hiervoor contact opnemen met Heilbron de Pensioeneconoom. Heilbron adviseert NBBU-leden tegen speciale tarieven over het onderbrengen van de nieuwe pensioenregeling bij de beste aanbieder. Kijk bij het ledenvoordeel naar de voordelige tarieven (eerst inloggen).

Ledenvoordeel Heilbron Assurantiën