NBBU-cao Nieuws

NBBU-cao voor Vaste Medewerkers

Artikel, 26 mei 2015

Cover NBBU-cao vaste medewerkers

De cao op hoofdlijnen

In de NBBU-cao voor Vaste Medewerkers is een aantal inhoudelijk grote dossiers verwerkt, waaronder een nieuwe pensioenregeling, flexibilisering van het salarisgebouw, meer toepasbaar maken van het functiehuis en de formulering van een ‘crisispakket’.

Download NBBU-cao 2015-2018

Principe-akkoord NBBU-cao Vaste Medewerkers

De cao heeft een looptijd van 4 jaar. De loonstijging per 1 januari 2015 bedraagt 1,33% en een winstafhankelijke eindejaarsuitkering van 2% over 2015. Bij het bepalen van de initiële loonstijging en de winstafhankelijke uitkering hebben partijen rekening gehouden met inflatieontwikkelingen, loonafspraken in de afgelopen jaren en gemiddelde loonstijging dit jaar bij MKB-bedrijfstak-cao’s. Daarnaast zien partijen de markt iets aantrekken, dit geldt niet over de hele breedte van de markt. Partijen zien echter ook nog ondernemingen die het lastig hebben, mede vanwege een toenemende margedruk. Partijen zijn overeengekomen begin 2015 te onderzoeken de pensioenregeling uiterlijk per 1 januari 2016 aan te passen aan de pensioenleeftijd van 67 jaar, dit met behoud van het huidige ambitieniveau.

Download principe-akkoord

Risico's ontbreken pensioenregeling

Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe pensioenregeling voor vaste medewerkers opgenomen in de NBBU-cao voor vaste medewerkers. Artikel 34 van de cao vermeldt hoe de nieuwe regeling er per 1 januari 2016 uit moet zien. Zonder goede pensioenregeling voor uw vaste medewerkers loopt u grote financiële risico's. Zorg er daarom voor dat u deze risico's zo spoedig mogelijk afdekt met een goede pensioenregeling.

Meer over risico's