NBBU-cao Nieuws

NBBU-cao: wat de NBBU voor jou betekent

Artikel, 19 mei 2015

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is dé brancheorganisatie voor bijna 1.000 uitzendondernemingen, met name in het MKB. Een NBBU-uitzendonderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten

In de NBBU-cao voor Uitzendkrachten vindt u onder meer informatie over salaris, pensioen, overwerk, reiskosten, vakantiedagen en ziekte. Per 1 juni 2014 is de nieuwe NBBU-cao voor Uitzendkrachten in werking getreden. Deze cao verbetert de rechtspositie van uitzendkrachten en stimuleert de aandacht voor scholing.

De cao heeft een looptijd van vijf jaar en is met de LBV afgesloten, die zich heeft opgesteld als een kritische maar constructieve partner. Na bijna twee jaar intensief onderhandelen lukte het niet om met FNV, CNV en De Unie tot overeenstemming te komen.

Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de nieuwe Wet werk & zekerheid (WWZ).

Meer over de NBBU-cao

Betrouwbaar

  • Het is voor uitzendkrachten belangrijk dat een uitzendorganisatie betrouwbaar is. Uitzendkrachten moeten op tijd betaald worden en krijgen waar ze recht op hebben, waaronder scholing en vakantiedagen.
  • Betrouwbare uitzendbureaus zijn te herkennen aan het NBBU-lidmaatschap. De NBBU is een actieve brancheorganisatie.
  • Uitzendondernemingen die lid zijn van de NBBU worden geregeld gecontroleerd op een correcte toepassing van de NBBU-cao en hebben het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid).
  • Dit waarborgt betrouwbaarheid zodat flexkrachten, wanneer ze aan het werk gaan, niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Onderzoek 'Flexwerk doet ertoe!'

De NBBU heeft een eigen, onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de werkbeleving van alle uitzendkrachten die onder NBBU-vlag werken. Belangrijkste conclusie is dat uitzendkrachten gemiddeld tevreden zijn met hun werk: ze geven hun uitzendbaan een 7 als rapportcijfer. Liefst 83% van de uitzendkrachten geeft een voldoende tot goed rapportcijfer voor hun uitzendbaan. De uitzendkrachten zijn het meest tevreden over hun collega’s en het minst tevreden over de opleidingsmogelijkheden.

Meer

Ledenlijst

In de ledenlijst is te vinden welke uitzendbureaus in de regio lid zijn van de NBBU. Ook kunnen de leden worden geselecteerd op de sector waarin ze actief zijn, en het soort functies en opleidingsniveau waarin ze bemiddelen.

NBBU-leden

Vakbonden

Voor belangenbehartiging kan een flexwerker terecht bij de vakbond LBV die bij de NBBU-cao betrokken is, of een van de andere vakbonden.

LBV