Opleiding en ontwikkeling Nieuws

Opleiding en ontwikkeling: overzicht

Artikel, 13 mei 2015

Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Zodat ze meer plezier en uitdaging in hun werk krijgen en het bedrijf beter presteert.

illustratie 3 pijlen omhoog: excelleren in de uitzendbranche NBBU

Opleiden hoort erbij - scholingsinspanning in de NBBU-cao

NBBU-leden zijn volgens de cao verplicht jaarlijks 1,02 procent van het feitelijk loon van hun flexkrachten te reserveren voor scholing. Scholing biedt uitgelezen mogelijkheden en kansen om flexkrachten te boeien en te binden. De NBBU brengt daarom actief scholingskansen en -mogelijkheden bij leden onder de aandacht, met als doel hen te stimuleren en te ondersteunen bij het realiseren van hun scholingsinspanning. Lees hiervoor de folder 'Opleiden hoort erbij'.

Download folder: 'Opleiden hoort erbij.'

Excelleren in de uitzendbranche

  • De NBBU heeft meegedaan aan het project 'Excelleren.nu' van MKB-Nederland, gesteund door de ministeries van OC&W en SZW. Doel van het project was dat ondernemers in het MKB meer worden gestimuleerd te investeren in het opleiden van hun medewerkers op de werkvloer.
  • Uit het project is de Excelleerscan ontstaan die de NBBU in samenwerking met MKB Nederland op internet heeft geplaatst. In slechts 7 minuten krijgt u dan inzicht in de leercultuur binnen uw bedrijf.

Examinering, opleiding en assesment

Logo Stichting Examens Uitzendbranche

Examen intercedent

Meld uzelf of uw medewerkers aan voor het branche-examen en vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt!

Om klanten en/of flexkrachten goed te kunnen informeren en begeleiden hebben veel intercedenten behoefte aan meer kennis. Het zelfvertrouwen dat intercedenten krijgen door deze extra kennis helpt hen in de (commerciële) gesprekken die zij voeren. Ook het beantwoorden van kritische vragen over bijvoorbeeld tarieven wordt eenvoudiger.

Informatie examen intercedent >

Logo Stichting Opleiding en Ontwiikeling Flexbranche STOOF

Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche

De NBBU is lid van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Dit opleidingsfonds ondersteunt flexorganisaties bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers.

Wilt u weten voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Website STOOF>

twee mannen in gesprek aan bureau

Intake flexkrachten

De NBBU heeft speciaal voor NBBU-leden een assessmenttool dat als hulpmiddel bij de intake van (met name lageropgeleide) flexkrachten gebruikt kan worden.

De tool bestaat uit een (digitale) vragenlijst die online door de flexkracht ingevuld kan worden. Door de vragen te beantwoorden, ontstaat er een eerste beeld van de persoonlijkheidskenmerken en ambities van de flexkracht. Het kost ongeveer 15-20 minuten om de vragenlijst in te vullen. Daarna rolt er automatisch een kandidatenprofiel uit van de flexkracht. Dit profiel kan worden gebruikt bij het voorleggen van geschikte kandidaten aan een inlener.

Assesmenttool>

Cursussen die de NBBU aanbiedt

Cursussen