Actueel Nieuws

SEU-examen intercedent

Artikel, 3 september 2018

Goed opgeleide medewerker levert meer op!

Risico’s voortvloeiend uit wet- en regelgeving zijn van invloed op de dienstverlening in de flexbranche. Opdrachtgevers en flexkrachten verwachten dat uw medewerkers specialisten zijn. Om als sparringpartner mee te kunnen denken met uw opdrachtgevers is up-to-date kennis van cao’s en wet- en regelgeving een vereiste.

Adviesrol

Uw medewerker met voldoende bagage ‘op pad’ sturen levert écht meer op! De ervaring leert dat mensen met voldoende kennis van zaken meer zelfvertrouwen hebben. Dat maakt het voeren van commerciële- en adviesgesprekken eenvoudiger, evenals het beantwoorden van kritische vragen
over bijvoorbeeld tarieven. Met actuele kennis wordt uw medewerker de waardevolle adviseur in flexvraagstukken waar uw opdrachtgever om vraagt. Daarmee verstevigt u uw relaties en dat draagt positief bij aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

Vermijd risico’s

Opdrachtgevers verwachten dat medewerkers van uitzend- en payroll-organisaties over actuele kennis beschikken, zodat hun risico’s tot een minimum beperkt worden. Met onafhankelijke toetsing en het branche erkende diploma kunt u erop vertrouwen dat uw medewerker beschikt over de juiste kennis. Bovendien beperkt u omzetderving want een medewerker die alles moet opzoeken is minder productief.

Goed werkgeverschap

Groei van uw organisatie gaat hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers zijn de beste ambassadeurs van uw organisatie. Met certificering geeft u aan dat u uw vak serieus neemt.

Wat kunt u doen?

Opleiden

Verschillende opleiders bieden opleidingen aan voor het SEU examen Uitzendmedeweker en het SEU examen Payroll. Een overzicht van deze opleiders vindt u op www.seu.nl/over-seu/opleidingen

SEU examen: branche-erkend en onafhankelijk

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche en NRTO gecertificeerd. De ABU en NBBU zijn beiden in het bestuur  vertegenwoordigd. De SEU is verantwoordelijk voor het opstellen en afnemen van branche-examens voor de uitzendmedewerker, payroll- en backoffice medewerker. In het SEU examen wordt getoetst of uw medewerker het geleerde in de praktijk kan toepassen.

Voor wie?

SEU examen Uitzendmedewerker

Medewerkers van uitzend- en payroll-organisaties met direct klantcontact. Zij vervullen een belangrijke commerciële- en adviesrol richting opdrachtgever én flexkracht. Zij houden zich bezig met front office activiteiten, zoals:

SEU examen Payroll

Medewerkers van payroll- en uitzendorganisaties die zich bezighouden met backoffice activiteiten, zoals:

Al 25.000 kandidaten hebben het SEU diploma behaald. Kijk voor meer informatie op www.seu.nl of bel 033 – 45 41 099.

Over SEU

De SEU is een branchebrede organisatie. In het bestuur is de NBBU vertegenwoordigd en ook het examen wordt specifiek ingericht op de NBBU-cao. De belangrijkste doelstelling van de SEU is “het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en het niveau van de uitzendbranche”. Dit doet zij door het opstellen en afnemen van examens. Duizenden kandidaten zijn u inmiddels voorgegaan.

Website SEU