Actueel Nieuws

Tools Duurzame Inzetbaarheid voor NBBU-leden

Artikel, 8 augustus 2018

Hugo Wijtmans

Met veel plezier kijk ik terug op het project: ‘Duurzame Inzetbaarheid’ dat ik als adviseur namens de NBBU heb begeleid. In 1 jaar hebben  50 flex-ondernemingen deelgenomen aan dit project, dat met subsidie en et medewerking van MKB-Nederland, het Ministerie van SZW en Capgemini tot stand is gekomen.

Het doel was om uitzendorganisaties en andere arbeidsmarkt-intermediairs te begeleiden, te adviseren en te coachen om het thema Duurzame Inzetbaarheid onder de aandacht te brengen van hun flexkrachten. Maar ook om gerichte acties en interventies te ontwikkelen waar de flexkrachten zowel op korte als lange termijn baat bij hebben.

Het project

In groepen van 10 deelnemers zijn de flex-ondernemers aan de slag gegaan, waarbij er drie groepsbijeenkomsten werden georganiseerd. Het bleek al snel dat de deelnemers prettig vonden om met mede ‘cursisten’ ideeën en ervaringen te delen. Het samen invulling geven aan het thema werkte stimulerend en synergetisch.

Los van de groepsbijeenkomsten was er ook aandacht voor de specifieke situatie en behoefte van de individuele deelnemers. Een inventarisatieronde was standaard in het projectplan opgenomen, waarbij ook doelstellingen werden besproken en vastgelegd. Door het hele proces heen was er persoonlijke aandacht voor de deelnemers en hiermee werd een mooie balans gevonden tussen het groepsleren en de individuele uitdagingen.

Halverwege het jaar organiseerden we voor NBBU leden en stakeholders een boeiend Duurzame Inzetbaarheid event met inspirerende gastsprekers als Gregory Sedoc (atleet), Alexander Stolze (Achmea) en Steven Gudde (Olympia) en het vertonen van een korte film met ervaringen van deelnemers aan het project Duurzame Inzetbaarheid.

De afronding van het project gebeurde door een schriftelijke evaluatie dat op een later moment in een samenvattend rapport verschijnt en wordt gedeeld met de deelnemers. Maar vooruitlopend op de conclusies en aanbevelingen zijn mij een aantal zaken opgevallen die ik graag wil delen.

In eerste instantie is de vorm (een aantal groepsbijeenkomsten aangevuld met individuele en persoonlijke aandacht) een schot in de roos. Een mooie balans tussen collectief en persoonlijk leren. Een idee is om in de toekomst de te investeren tijd en uren wat meer uit te smeren zodat de fysieke belasting per bijeenkomst lager is en de aandacht van de deelnemers langer wordt vastgehouden.

Inhoudelijk hebben de bijeenkomsten en sessies in grote lijnen gebracht waar de (latente) behoeftes lagen: zowel aandacht voor de interne processen binnen de organisatie, ruime aandacht voor de flexkracht en tot slot: de driehoek intermediair, flexkracht en inlener/opdrachtgever. Instrumenten zijn besproken en gedeeld, ervaringen, tips en ideeën uitgewisseld en in de praktijk getoetst. Plannen zijn opgesteld om zowel aan korte als lange termijn doelstellingen vorm te geven.

Uitdagingen voor de toekomst

Van verschillende deelnemers kwam feedback dat het soms lastig was en is om de focus te houden op Duurzame Inzetbaarheid. De ‘waan-van-de-dag’ in combinatie met een sterk veranderende (flexibele)arbeidsmarkt – ingegeven door een flinke krapte in personeel over de hele linie – maakt dat in tijden van drukte en hectiek er snel teruggegrepen wordt naar het primair runnen van de business.

En met name in dat laatste ligt op dit moment – zoals ik dat om mij heen zie en hoor – de grootste uitdaging van de flex-intermediairs: ‘hoe zorg je ervoor dat je aandacht krijgt en houdt voor je flexkracht maar ook je zakelijke belangen goed in het vizier houdt?’

Logo Duurzame inzetbaarheid NBBU

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat je deze spagaat tussen het ‘persoonlijke en menselijke’ en het ‘zakelijke’ juist als kans kunt oppakken en ieder op zijne wijze invulling kunt geven aan deze aspecten. Daarmee wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor en door de intermediair. Duurzame Inzetbaarheid in optima forma. Met als gevolg een betere binding met zowel flexkracht als inlener. En uiteindelijk word je daar als intermediair ook weer beter van.

De NBBU onderzoekt hoe er een vervolg wordt gegeven aan Duurzame inzetbaarheid. Wij laten u dat via de bekende mediawegen weten. En tot slot: alle ruim 1200 leden van de NBBU kunnen hieronder documenten, onderzoeken, instrumenten en overige relevante artikelen vinden die betrekking hebben op Duurzame inzetbaarheid. Neemt u vooral eens een kijkje en doe er uw voordeel mee!

Hugo Wijtmans
Adviseur Duurzame Inzetbaarheid
NBBU

Voordelen Duurzame Inzetbaarheid voor leden NBBU

Bekijk het document

TNO - Duurzame Inzetbaarheid in perspectief

Bekijk het document

UWV - Arbeidsmarktprognose 2017-2018

Bekijk het document

Koerskaart Duurzame Inzetbaarheid

Bekijk het document

Flexibel Werkt - Duurzame Inzetbaarheid hoog op verlanglijst ondernemers

Lees het artikel

Duurzaam Flex Kompas Roadmapp

Bekijk het document

Aukje Nauta - De omkering

Bekijk het whitepaper

Beslaghulp - Mark van Schie

Bekijk de presentatie

Onderstaande video’s geven u een impressie van wat Duurzame Inzetbaarheid inhoudt en kan betekenen voor u en uw onderneming: