Wet aanpak schijnconstructies Nieuws

Verbod inhouding en verrekening op wettelijk minimumloon

Geld op een hoopje met briefjes en muntjes

Per 1 januari 2017 is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden is er een uitzondering om wel in te mogen houden op het wettelijk minimumloon.

Via onderstaande weg proberen we meer duidelijkheid te geven over deze regelgeving, onder ander over het volgende.

  1. Verrekening
  2. Inhoudingen
  3. Uitzondering op de inhouding
    1. Huisvestingskosten
    2. Zorgverzekering
  4. Overige mogelijkheden om kosten bij de werknemer in rekening te brengen

1. Verrekening

2. Inhoudingen

3. Uitzonderingen

A. Huisvestingskosten

B. Zorgverzekering

4. Overige mogelijkheden om kosten bij de werknemer in rekening te brengen

Als het wettelijk minimumloon onvoldoende is om de betalingen te verrichten, zijn er nog andere mogelijkheden om de kosten bij de werknemer in rekening te brengen.

Als de werknemer de werkgever volmacht kan het deel boven het wettelijk minimumloon worden ingehouden. Zo kunnen de vakantiebijslag, bovenwettelijke vakantiedagen, overuren en toeslagen onder de wettelijke voorwaarden en de voorwaarden omschreven in art. 36C van de NBBU-cao voor uitzendkrachten, ingehouden worden op het loon.

Indien ook het deel boven het wettelijk minimumloon niet voldoende is om kosten bij de werknemer in rekening te brengen is het mogelijk om met de werknemer andere afspraken te maken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het factureren van het te betalen bedrag aan de uitzendkracht.