Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Werkconferentie NBBU: Arbeidsmarkt van Morgen begint nu

Artikel, 8 april 2016

Hoe moet de arbeidsmarkt van de toekomst eruitzien? Een complexe vraag waarop een eenduidig antwoord niet zo gemakkelijk te vinden is.

Op vrijdag 8 april gingen wetenschappers en andere arbeidsmarktexperts met elkaar in gesprek om antwoorden te vinden. Dit gebeurde tijdens de door de NBBU georganiseerde werkconferentie ‘Werkelijkheid ontmoet Wetenschap’ in De Lindenhof in Delft.

Nieuw project

Met de bijdrage van prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar aan Tilburg University, startte een nieuw project over de Arbeidsmarkt van Morgen, waarin ook hoogleraren uit andere studierichtingen hun inbreng krijgen. Eerder werd rond dit thema al een studentenwedstrijd uitgeschreven voor het beste idee voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

‘Samenwerken aan werkzekerheid’

Wilthagen schreef samen met zijn studenten speciaal voor deze gelegenheid de publicatie ‘Samenwerken aan werkzekerheid’ met goede voorbeelden ter inspiratie. “De moderne arbeidsmarkt moet flexibel en dynamisch zijn, maar er ook voor zorgen dat mensen aan het werk komen en blijven.”

Themafoto aanbesteden

Arbeidsmarktexperts in discussie

Na een korte inleiding van Wilthagen aan de hand van zijn publicatie, gingen de ruim 120 aanwezige arbeidsmarktexperts uit overheid, politiek, wetenschap, werkgevers- en werknemersbelang in groepen met elkaar aan tafel. Het doel was rond een van thema’s van de arbeidsmarkt van de toekomst naar elkaars ideeën uit andere invalshoeken te luisteren.

Uit de tussenbalans door hoogleraar Leo Witvliet (Nyenrode) bleek dat een aantal vraagstukken aan elke discussietafel een rol speelde.

  • Is een hoge mate van individualiteit gewenst, of is er een bepaalde mate van collectiviteit nodig?
  • Hoe kunnen instituties dynamischer? De arbeidsmarkt verandert sneller dan de instituties.
  • Hoe kunnen belemmerende maatregelen voorkomen worden?
  • Liggen er oplossingen bij kleinschaligheid (op individueel niveau, bij lokale overheden en regionaal, zonder collectieve regelingen)?

Witvliet attendeerde op de urgentie van het onderwerp; de tweedeling op de arbeidsmarkt is er nu al. In de tweede ronde werden de aanwezigen met dit in het achterhoofd gevraagd nog eens ‘op scherp’ te discussiëren over hoe de arbeidsmarkt eruit moet zien.