Werken met ZZP Nieuws

Wetsvoorstel wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Artikel, 17 februari 2017

Op 15 februari 2017 heeft de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervolgvragen gesteld over het Wetsvoorstel wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33 623). De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van het CDA en D66.

Lees hier de volledige brief waarin de vragen door staatssecretaris Asscher worden behandeld.