Werken met ZZP Nieuws

Certificaat als kers op de taart

Case, 17 februari 2017

De meerwaarde van het ZZP-keurmerk

Een aantal van onze leden heeft meegedaan aan de pilot voor het ZZP-keurmerk. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en vroegen hen wat hun overwegingen en ervaringen zijn, en wat zij als meerwaarde van het keurmerk zien. Het eerste interview is met Igor de Glas, directeur van arbeidsbemiddelaar Regiebouw.

“Wij maken het onderscheid tussen handjes en vakmensen. Wij leveren vakmensen,’ aldus Igor de Glas, directeur van arbeidsbemiddelaar Regiebouw, een bedrijf dat al bijna twintig jaar timmerlieden levert in de bouw. Onlangs ontving Regiebouw het NBBU-certificaat voor ZZP-bemiddelaars. ‘Hiermee laten we zien dat een onafhankelijke instantie heeft meegekeken naar hoe wij de zaken aanpakken en dat akkoord heeft bevonden,’ zegt Igor trots. ‘Dit is voor ons de kers op de taart.”

Waar heeft de NBBU zoal op gelet bij de toekenning van het certificaat?

“Waar ze in grote lijnen naar hebben gekeken is of de constructie goed in elkaar zit. Er is een enorm fiscaal verschil tussen bemiddelingsbureaus en een bureau dat ZZP’er inhuurt en ook weer verhuurt, het zogenaamde tussenkomstmodel, hoewel het voor de klant en de ZZP’er erg op elkaar lijkt. Heel veel bureaus weten zelf ook niet goed wat ze zijn. Dan kan je later voor vervelende financiële verrassingen komen te staan. Wat de NBBU in eerste instantie heeft gecheckt, is dat Regiebouw een bemiddelaar is. Vervolgens hebben ze gecontroleerd of onze overeenkomsten gebaseerd zijn op goedgekeurde modelovereenkomsten.”

Wat garandeert dit certificaat voor ZZP’ers en bedrijven?

“De VAR-verklaring is verdwenen en vervangen door de modelovereenkomst tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. Wij zijn het die de overeenkomst opstellen. Het is heel belangrijk voor beide partijen dat de overeenkomst die wij gebruiken gebaseerd is op een goedgekeurde modelovereenkomst. Zij hebben vaak niet de tijd of de expertise om dat zelf te controleren. En dat is nou precies waar de NBBU met het certificaat wel doet. Die komen bij ons kijken en zeggen, “laat maar eens zien, die overeenkomsten” en zetten er een stempel van goedkeuring op.”

Hoe zie je de toekomst van deze branche?

“Wij gaan er van uit dat ZZP’ers in de bouw de toekomst hebben, ondanks de wet DBA en de gevolgen daarvan. Aan de aanbodkant is de wens om ZZP’er te zijn heel sterk, en ook de vraagkant kan het beste door ZZP’ers worden ingevuld.  Wat de NBBU ook zou kunnen doen is in de politiek aangeven welke richting het op zou moeten met de ZZP’ers op de arbeidsmarkt. In de Eerste en Tweede Kamer is de afgelopen tijd van alles geroepen over ZZP’ers. Als er beter zou worden geluisterd naar de NBBU, zou er betere wetgeving kunnen worden gemaakt in het belang van de ZZP’er, de opdrachtgever en de overheid.”

Tekst: Bart Juttman