Bedrijfsvoering Nieuws

Plannen voorkomt dubbele kosten

Case, 1 september 2013

Hoge Raad oordeelt dat werknemers met nulurencontract per oproep recht hebben op minimaal 3 uur loon. Ook wanneer dit leidt tot dubbele betaling.

De situatie:

Artikel 7:628a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat oproepkrachten met een contract zonder eenduidige arbeidsomvang (zoals nulurencontracten) voor elke oproep minimaal drie uur betaald krijgen, ook al is de werkelijk gewerkte tijd minder dan die drie uur. Een taxichauffeur in Friesland vond onder verwijzing naar dit wetsartikel dat ze te weinig betaald had gekregen.

Ze stapte naar de rechter om haar gelijk te halen.

De vordering:

Het geschil spitste zich toe op een specifieke werkdag. Die zag er zo uit:

Van 07.50 tot 10.20 uur:  2.30 uren
Van 10.35 tot 11.05 uur: 0.30 uren
Van 11.35 tot 12.05: 0.30 uren
Van 14.05 tot 14.50: 0.45 uren
Van 15.45 tot  17.50: 2.05 uren
Van 19.15 tot 20.25: 1.10 uren

De uitspraak:

Het Hof in Leeuwarden vond de redenering van de chauffeur wat te gortig. Wanneer zij in het gelijk zou worden gesteld, zou de werkgever achttien uur moeten uitbetalen. Voor sommige niet gewerkte uren zou de chauffeur zelfs dubbel betaald krijgen. Dat kon niet de bedoeling zijn van de wet, meende de rechter.

Het Hof redeneerde dat als een oproep start binnen drie uur na het begin van een eerdere oproep, beide oproepen bij elkaar mogen worden opgeteld. Het Hof nam zodoende de eerste twee ritten samen en ook de tweede en derde. Zo kwam de rechter uit op 3.15 uur plus 3.15 uur plus twee keer 3 uur, ofwel 12.30 uur.

Het beroep:

Ontevreden met dit resultaat ging de chauffeur in hoger beroep bij de Hoge Raad. Volgens het hoogste rechtsorgaan had de eiseres wel degelijk een punt.

In de ogen van de Hoge Raad maakt het niet uit of een tweede oproep begint binnen drie uur na het begin van een eerdere oproep. Dan had er in het bewuste wetsartikel moeten staan: ‘tenzij het voorgaande tot een dubbele uitbetaling van loon leidt’. En dat staat er niet.

Wanneer de periode tussen twee oproepen korter of gelijk is aan een in de onderneming gebruikelijke pauze, moeten die oproepen volgens de Hoge Raad wél bij elkaar worden opgeteld. In deze zaak gelden de eerste twee oproepen dus als één werkperiode.

'goed beseffen dat hun werknemers aanspraak kunnen maken op dubbele betaling'

Portret David van Swol adviseur ledenservice NBBU

NBBU:

David van Swol, juridisch medewerker bij de NBBU: “Uitzendbureaus die werken met nulurencontracten vallen onder de werking van het wetsartikel en dus ook onder deze uitspraak van de Hoge Raad. Ze moeten goed beseffen dat hun werknemers aanspraak kunnen maken op dubbele betaling bij oproepen die elkaar overlappen. Uitzendbureaus zouden de inlener hier dan ook actief op moeten wijzen. Gezien deze uitspraak moeten
inleners op hun beurt een goede planning maken, met zo min mogelijk overlap van oproepen. Anders lopen ze het risico dat ze een gepeperde rekening krijgen omdat ze veel dubbele uren moeten betalen. In de Algemene Voorwaarden van de NBBU (art. 10, lid 5) is geregeld dat NBBU-leden per oproep drie uur in rekening mogen brengen bij de inlener.”

Vragen? NBBU-servicedesk