Bedrijfsvoering Nieuws

Verschil uitzenden en aanneming van werk

De NBBU benadrukt dat bureaus hun administratie goed op orde moeten hebben, zodat er geen verwarring kan zijn of er sprake is van aanneming van werk, ook wel contracting genoemd, of van uitzenden.

Volgens de SNCU ontdook een uitzendbureau de cao. Volgens het bureau was er sprake van aanneming van werk.

De situatie

Het Brabantse bureau had met een champignonkweker een aannemingsovereenkomst gesloten. Het bureau meende derhalve dat het de cao voor uitzendkrachten niet hoefde toe te passen. De SNCU deed onderzoek en kwam tot de slotsom dat er wel degelijk sprake was van uitzenden. Dit zou onder meer blijken uit uitzendovereenkomsten met de werknemers en betaling van pensioenpremies aan de Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten (StiPP). De SNCU berekende de benadeling van de werknemers op € 345.328 en gelastte het bureau om de fouten te
herstellen.

De kantonrechter

Het bureau weigerde dit en betoogde dat er weliswaar vergissingen waren gemaakt
door onvoldoende juridische kennis, maar dat er wel degelijk sprake was van aanneming van werk. De kantonrechter ging mee in deze redenering. Hij achtte het
aannemelijk dat het bureau onwetend was en oordeelde dat niet vast was komen te staan dat er feitelijk uitvoering was gegeven aan de schriftelijke uitzendovereenkomsten.

Het hof

De SNCU legde de zaak in hoger beroep voor aan het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Ook de rechter daar vond dat niet de papieren, maar de feitelijke situatie bepalend was voor de vraag of er een uitzendrelatie bestond. Maar volgens hem bestond die wél. De rechter ging in op toezicht en leiding op het werk.

Volgens het bureau lag de leiding over de (Poolse) arbeidskrachten bij de Pools sprekende directeur van het uitzendbureau zelf. Bij de opdrachtgever was niemand deze taal machtig. De rechter oordeelde dat de leiding kennelijk gedelegeerd was vanuit de opdrachtgever. Hij sprak uit dat het bureau € 345.328 moest nabetalen aan de medewerkers en € 52.200 moest overmaken naar de SNCU als boete voor de aanvankelijke weigering om te herstellen. Verder draaide het uitzendbureau op voor de proceskosten.

'Deze zaak illustreert hoe belangrijk het is dat je je administratie goed op orde hebt'

portret Fariël Dilrosun Hoofd Juridische en Cao-zaken NBBU

Reactie NBBU

Fariël Dilrosun (hoofd Juridische Zaken NBBU): “Deze zaak illustreert hoe
belangrijk het is dat je je administratie goed op orde hebt en dat je weet
wat je doet. Dit bureau stapelde fout op fout. Aanneming van werk was
misschien wel de intentie, maar hun bedrijfsvoering was daar niet consequent in. Als je zowel aanneming van werk als uitzenden aanbiedt, moet je dat goed scheiden. Zowel in de contracten met de opdrachtgever,
als in de contracten met de werknemers. En de praktijk moet daar weer op aansluiten. Als je dit niet op orde hebt, heb je al snel de schijn tegen. Een
vreemde bijzonderheid in de uitspraak is het aspect van leiding en toezicht.
De leiding was feitelijk in handen van de Pools sprekende directeur van het bureau. Ik vind het zeer opmerkelijk dat de rechter aanneemt dat leiding
en toezicht kennelijk gedelegeerd waren door de opdrachtgever. Het arrest biedt helaas geen inzicht in de onderbouwing van deze aanname.”

Vragen? Contact Servicedesk