Werken met ZZP Nieuws

Op zoek naar mooie opdrachten voor ZZP’ers

Case, 17 februari 2017

DE MEERWAARDE VAN HET ZZP-KEURMERK

Een aantal van onze leden heeft meegedaan aan de pilot voor het ZZP-keurmerk. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en vroegen hen wat hun overwegingen en ervaringen zijn, en wat zij als meerwaarde van het keurmerk zien. Het derde interview is met Bastiaan Last, directeur van Prima Personeel en Prima ZZP.

In 1998 richtte Bastiaan Last het uitzendbureau Prima Personeel op, gespecialiseerd in vakmensen in  o.a. bouw, metaal en installatietechniek. Negen jaar geleden startte hij ook een zusterbedrijf, gericht op ZZP’ers. “Wij voelden de behoefte om de rol van intermediair helder te omschrijven en een duidelijk kader te creëren waaronder de bemiddeling in ZZP’ers zou gaan plaatsvinden.”

Prima ZZP was een van de eerde bemiddelingsbureaus dat het keurmerk ontving van de NBBU. “Bij de screening hebben wij geconstateerd dat wij al jaren behoorlijk professioneel bemiddelen in ZZP-ers. Die bevestiging is heel prettig.”

Wat zijn de voordelen voor ZZP’ers van werken met Prima?

“De ZZP’er kan mooie opdrachten krijgen via de bemiddeling van Prima ZZP. En we zorgen dat de afspraken goed worden vastgelegd. We screenen de debiteuren, wat niet een onbelangrijk voordeel is voor de ZZP-er. Als je als ZZP’er een opdracht van vier maanden doet voor een opdrachtgever die er financieel niet goed voor staat, dan kan je daar enorme schade van ondervinden.”

Hoe probeert Prima ZZP zich te onderscheiden?

“Onze expertise zit in twee vlakken: ten eerste onze kennis van regelgeving en juridische kwesties, en ten tweede denk ik dat wij ons onderscheiden doordat wij gespecialiseerd zijn. Een ZZP’er die in de bouw werkt, heeft bij ons contact met iemand met verstand van de bouw. Iemand met kennis van metaal bemiddelt voor metaalbewerkers. Als  je bijvoorbeeld zoekt naar een lasser die twee gasleidingen met bepaald materiaal en een specifiek lasproces moet verbinden, dan is dat dat een heel gespecificeerd selectieproces. Als de intermediair hierover kan meepraten, is dat voor beide partijen voordelig.”

Waarom was het certificaat van de NBBU belangrijk voor jouw bedrijf?

“We zijn een bureau dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. In een tijd dat er behoorlijk veel onzekerheid heerst over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van werken met ZZP-ers, vinden wij dat wij er alles aan moeten doen om het proces zo gedegen en soepel mogelijk te laten verlopen. Doordat de NBBU het certificaat heeft ingesteld, konden wij uiting geven aan onze procedures. Voor onze opdrachtgevers betekent meer zekerheid. Ook denk ik dat het werk van de ZZP-bemiddelaar relatief onbekend is in Den Haag. Met dit certificaat spant de NBBU zich in om die rol daar duidelijk te maken.”