Duurzame Inzetbaarheid Nieuws

Zorgen dat je medewerkers aan je blijft binden

Case, 25 september 2015

Jan Fieten Taxiwerq NBBU

Prettig om professionele ondersteuning te krijgen

“Ons bedrijf is flink gegroeid in relatief korte tijd. Zo is de omzet in twee jaar tijd verdubbeld en zijn we van 8 naar 26 vaste medewerkers gegaan. Hoe zorg je dan dat de organisatie haar familiaire karakter behoudt en dat iedereen met plezier naar het werk blijft gaan?”

Jan Fieten is directeur van Taxiwerq uit Hoogeveen: “Erg prettig en interessant om door deelname aan het project Duurzame inzetbaarheid van de NBBU bij de beantwoording van deze vragen professionele ondersteuning te krijgen.”

De club enthousiast houden

Taxiwerq werft, selecteert en leidt chauffeurs op voor het werken in de taxibranche. “Door onze gedegen voorselectie hebben we mensen in dienst die vaak de juiste persoon op de juiste plek zijn. Van de 10 kandidaten blijft er meestal maar 1 over.” vervolgt Fieten. “Wat mij vooral interesseert is hoe je intern zorgt dat je de club enthousiast houdt en vaste medewerkers aan je blijft binden.”

Hulp van gespecialiseerd adviseur

“Dankzij de deelname aan het project Duurzame Inzetbaarheid krijgen we hulp van een gespecialiseerd adviseur. Hij inventariseert en analyseert en helpt met het monitoren van het interne proces om verbetering te bewerkstelligen. Onze eerste gesprekken vond ik erg interessant.“

Verbeteren; wat is er nodig?

“Onder meer aan de hand van interviews en overleg met medewerkers wordt bekeken wat er nodig is voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Daarbij komen ook wensen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden aan de orde. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst van dit democratisch proces en het stappenplan dat daaruit volgt.”

Logo Duurzame inzetbaarheid NBBU

De NBBU heeft een convenant gesloten met MKB Nederland. Het gaat om een speciaal subsidieprogramma om duurzame inzetbaarheid van medewerkers en flexkrachten te vergroten. 25 leden van de NBBU zijn in staat gesteld deel te nemen.

Gratis NBBU-symposium
Om u als ondernemer te ondersteunen in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid organiseert de NBBU op 5 november een boeiend symposium: 'Flexibele medewerkers duurzaam inzetbaar'. Tijdens een inspirerende middag krijgt u tips en ideeën om meer rendement te halen uit uw investering in menskracht.

Informatie en aamelden