• Keurmerk zzp-bemiddeling

Waarom een keurmerk voor het bemiddelen van zzp-ers?

In de markt bestaat onduidelijkheid over de rol van de zzp-intermediair, soms met misverstanden tot gevolg. De NBBU vindt het belangrijk die onduidelijkheid weg te nemen. Bovendien bleek dat zzp-intermediairs behoefte hebben aan een keurmerk om zich positief te kunnen onderscheiden van andere dienstverleners. Dit keurmerk bestond nog niet. Opdrachtgevers en zzp'ers weten dat ze dan kiezen voor bemiddelaars die hun dienstverlening goed hebben ingeregeld en ook bereid zijn daarover transparantie te bieden.

Welke dienstverlening valt onder het keurmerk?

De certificering ziet toe op de dienstverlening ‘bemiddeling zzp’. Op onze website vindt u meer informatie over de definitie van ‘bemiddeling zzp’, het verschil met de andere dienstverlening ‘tussenkomst’ en andere vragen.

De onderneming die uitsluitend in zzp’ers bemiddelt, kan zich laten certificeren, evenals ‘mengbedrijven’. Dit zijn ondernemingen waarbij zzp-bemiddeling onderdeel is van de bedrijfsactiviteiten. De certificering geldt dan uitsluitend voor dat specifieke deel.

Als het mengbedrijf SNA-gecertificeerd is, wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling van een aantal overlappende normen.

Inhoud certificering

De dienstverlening van de bemiddelaar kan zich beperken tot het bij elkaar brengen van de zzp’er en diens opdrachtgever, maar kan ook verscheidene faciliterende en administratieve diensten omvatten. De inspecteur beoordeelt, afhankelijk van de geboden dienstverlening, welke normen van toepassing zijn.

De normen bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële) administratie volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening. Ter illustratie noemen we hieronder een aantal normen die daarvan onderdeel kunnen zijn:

ZZP-controledocument

Vraag het zzp-controledocument incl. beslisboom aan

Zzp-controledocument aanvragen (eerst inloggen)

Welke inspectieinstellingen mogen de controle uitvoeren?

Bij de certificering hoort een jaarlijkse controle, die wordt uitgevoerd door Cicero, Normec FLC (Voorheen: CROP), FlexSpect, Qualitatis, Safex, of VRO. De eerste controle dient binnen een halfjaar na datum lidmaatschap plaats te vinden. De prijs is onder andere afhankelijk van de inspectieduur. De inspectieduur is op zijn beurt weer afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten en zal doorgaans een halve tot drie kwart dag in beslag nemen. Voor meer informatie en kosten kunt u terecht bij de instellingen: Cicero, Normec FLC (Voorheen: CROP), FlexSpect,  Qualitatis, Safex of VRO.

ZZP keurmerk

Wie kan gecertificeerd worden?

Het keurmerk is bestemd voor de bemiddelaar die zich wil aansluiten bij de brancheorganisatie NBBU. De voor dit keurmerk gecertificeerde onderneming wordt opgenomen in het NBBU-register voor zzp-bemiddelaars.

Aanmelden

Bent u al NBBU-lid?

NBBU-leden die al met hun uitzendactiviteiten lid zijn, maar ook voor zzp'ers bemiddelen (mengbedrijf), kunnen op vrijwillige basis voor de bemiddelingsactiviteiten het keurmerk behalen. Zij worden dan eveneens opgenomen in het NBBU-register voor zzp-bemiddelaars.

Contributieregeling zzp-bemiddelaars

  1. Lidmaatschapskosten:

  • Contributie bedraagt € 1.784* per jaar
  • Entreekosten: € 590*

 

* Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd
* Alle bedragen zijn exclusief BTW
  1. Zelfstandige BV binnen holding van NBBU-lid:

  • Contributie bedraagt € 1.564* per jaar
  • Entreekosten: € 590*
* Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd
* Alle bedragen zijn exclusief BTW

Heeft u interesse in het lidmaatschap?
Meld u dan hier aan:

Aanmelden

 

 

 

Register gecertificeerde zzp-bemiddelaars

In onderstaand magazine vindt u een overzicht van de ondernemingen die reeds zijn gecertificeerd voor hun zzp-bemiddelingsactiviteiten. 'Mengbedrijven' zijn ondernemingen waarbij zzp-bemiddeling onderdeel is van de bedrijfsactiviteiten. De certificering geldt dan uitsluitend voor dat specifieke deel.

Blader door het magazine voor een overzicht van alle ondernemingen die hun zzp-keurmerk reeds hebben behaald.

https://readymag.com/712448