Uitzenders voorzien schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. Succesvolle werving van de juiste mensen wordt steeds belangrijker. De bijeenkomst Werving in Europa wordt georganiseerd samen met de ABU en EURES. Hieraan voorafgaand: 11.00 - 12.30 voorlichtingsbijeenkomst Uitzondering verbod inhoudingen WML. De Algemene Maatregel van Bestuur is gepresenteerd. Deze AMvB regelt een uitzondering op het verbod op inhoudingen op WML.

Aanmelden

17-06-2016 11:00 uur - 15:30 uur

Maarssen

Samenwerking van NBBU, ABU en EURES

Lees hier het ontwerpbesluit wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag dat minister Asscher 13 juni 2016 naar de kamer stuurde.

Besluit SZW