Actueel Nieuws

Algemene voorwaarden NBBU

Download, 9 april 2016

LET OP: DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 MEI 2016. DEZE ZIJN NIET ACTUEEL. U VINDT DE ACTUELE ALGEMENE VOORWAARDEN (GELDIG PER 1 AUGUSTUS 2018) HIER:

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 AUGUSTUS 2018

 

Per 1 mei 2016 wijzigen de NBBU algemene voorwaarden. Lees wat er is veranderd, hoe u de voorwaarden ter hand stelt en download de nieuwe algemene voorwaarden. (Alleen voor leden; eerst inloggen.)

Wat kunt u als NBBU-lid downloaden?

De gewijzigde algemene voorwaarden worden per 1 mei 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het depotnummer blijft ongewijzigd.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden van de NBBU zijn de standaard afspraken voor de dienstverlening ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ (TBA), alsmede arbeidsbemiddeling (ook wel werving en selectie genoemd).

Naar de downloads NBBU algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in boekvorm

De algemene voorwaarden zijn ook in gedrukte vorm beschikbaar. De boekjes kosten € 1.50 per stuk.

Naar bestelpagina

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 mei 2016?

1. Juiste loonbetaling aan uitzendkracht
Artikel 22 lid 3 in de NBBU-cao bepaalt dat als het loon is gebaseerd op de informatie verstrekt door de inlener, de inlenersbeloning nooit met terugwerkende kracht zal worden aangepast. Tenzij sprake is van opzet of misbruik. Deze manier van vaststellen van het loon is nu uitgangspunt in de algemene voorwaarden.

2. Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
Op basis van de WAS kan de uitzendkracht – naast u als werkgever – ook de inlener aansprakelijk stellen voor betaling van zijn cao-loon. De inlener kan deze aansprakelijkheid beperken als hij inspanningen verricht om onderbetaling te voorkomen. U kunt uw inleners informeren dat het maken van duidelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden belangrijk zijn. De algemene voorwaarden vullen deze afspraken deels in.

3. Wet werk en zekerheid WWZ
De WWZ heeft ook gevolgen voor uw afspraken met uw klant. De algemene voorwaarden spelen daar op in. Zo is bepaald dat de inlener op uw verzoek tijdig dient door te geven of hij de inlening zal continueren. Dit in verband met de aanzegverplichting van de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht, bij uitzendovereenkomsten van zes maanden en langer.

4. Overnamevergoeding
Nieuw: de inlener is de uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd als hij de uitzendkracht rechtstreeks in dienst wenst te nemen. Let op: de algemene voorwaarden bepalen niet de hoogte van de vergoeding. De Mededingingswet bepaalt dat u als onderneming zelfstandig beslissingen neemt over uw prijsbeleid. U kunt deze afspraken vastleggen in de inleenovereenkomst of eigen algemene voorwaarden (al dan niet o.b.v. dit NBBU-model).

5. Strengere Privacywetgeving
De algemene voorwaarden zijn geactualiseerd wegens het strenger worden van de privacyregels, alsmede van de nieuwe wet Meldplicht Datalekken.

6. Payrollen bijzondere vorm van uitzenden
De bepalingen rondom payrollen zijn geschrapt. De NBBU ziet payrolling als een bijzondere vorm van ter beschikking stellen. De algemene voorwaarden kunnen daardoor ook gebruikt worden bij de dienstverlening payrolling. Naar verwachting komt er nieuwe regelgeving voor payrolling. Mocht blijken dat alsnog bepalingen rondom payrolling opgenomen dienen te worden, dan realiseren wij dit in de toekomst.