Werken met ZZP Nieuws

Modelovereenkomsten intermediair en zzp

Download, 28 maart 2016

Logo NBBU zzp-intermediairs

Met de inwerkingtreding van de wet DBA per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR. Daarmee verdwijnt ook de vrijwarende werking van de VAR voor het risico dat de Belastingdienst achteraf oordeelt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen u of de opdrachtgever en de zelfstandige, waardoor met terugwerkende kracht loonheffingen afgedragen dienen te worden.

Modelovereenkomsten
Bovenstaand risico kunt u vanaf 1 mei 2016 afdekken door te werken met door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten. Let u er daarbij op dat als voorwaarde geldt dat de bemiddelaar en zelfstandige ook in de praktijk volgens de modelovereenkomst handelen.

Intermediairs kunnen op twee verschillende manieren intermediaire diensten verlenen aan opdrachtgevers en zzp’ers:

1. Bij juridische tussenkomst gaat de intermediair een overeenkomst van opdracht aan met de zzp’er. De intermediair is daarmee de juridische opdrachtgever van de zzp’er geworden, een schakel in de juridische keten. Voor deze situatie is een Modelovereenkomst tussenkomst zzp-intermediair opgesteld, zie hieronder.

2. Bij bemiddeling gaat de zzp’er de overeenkomst van opdracht rechtstreeks aan met de (echte) opdrachtgever. De intermediair biedt als derde partij zijn diensten aan aan de opdrachtgever en de zzp’er. De NBBU heeft voor deze situatie ook een modelovereenkomst opgesteld, zie hieronder.

kleurrijke pennen

1. Modelovereenkomst tussenkomst

Download hier de modelovereenkomst tussenkomst die u als intermediair kunt gebruiken.

Modelovereenkomst tussenkomst

2. Modelovereenkomst bemiddeling

Download hieronder de Modelovereenkomst bemiddeling intermediair en zelfstandige.

Modelovereenkomst bemiddeling

Webinar Gevolgen afschaffing VAR

Op 16 juni 2016 organiseren wij om 16.00 een webinar. Ook na deze datum kunt u het webinar on demand terugkijken.

Meld aan en bekijk het webinar
Fariel Dilrosun

Q&A Afschaffing VAR

Met het wetsvoorstel DBA vervalt de VAR. Wat verandert er en welke gevolgen heeft dat voor u? Fariel Dilrosun, hoofd Juridische Zaken NBBU, legt uit.

Lees meer