Wet aanpak schijnconstructies Nieuws

Presentatie ‘Uitzondering inhouding WML’

Download, 21 juni 2016

Op 17 juni 2016 verzorgde de NBBU tezamen met de ABU een voorlichtingsbijeenkomst over 'Uitzondering verbod inhoudingen WML'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies en de Maatregel van Bestuur die een uitzondering op het verbod op inhoudingen op WML regelt.

Download de presentatie (alleen voor NBBU-leden, eerst inloggen):

Naar de presentatie 'Uitzondering verbod inhoudingen WML'