• Informatie voor de intermediair

Modelovereenkomsten

Het werken met een modelovereenkomst zorgt voor een transparante relatie tussen u en de zzp’er en vrijwaart u van eventuele naheffingen wanneer conform de goedgekeurde modelovereenkomst wordt gewerkt.

Stappenplan

Op de website van de Belastingdienst kunt u alle modelovereenkomsten vinden. U vindt daar ook een stappenplan indien u twijfelt welke modelovereenkomst te gebruiken.

De Belastingdienst noemt hier de situatie van bemiddeling, onder het kopje “ik ben intermediair en ik breng opdrachtgever en zzp’er met elkaar in contact” en de situatie van tussenkomst onder het kopje “Ik ben intermediair en de zzp-er werkt via mij voor een klant van mij”.

De NBBU heeft voor u goedgekeurde modelovereenkomsten opgesteld voor:

In sommige gevallen sluit een sectorale modelovereenkomst beter aan op de dienstverlening die u aanbiedt en de opdracht die u aangaat. Lees daarom de modelovereenkomsten en de toelichting hierop goed door op de website van de Belastingdienst.

De servicedesk van de NBBU wordt geregeld door leden benaderd over de Wet DBA, die als complex wordt gezien. Ondanks de complexiteit van de regelgeving en de veelomvattende materie kunnen wij u enigszins op weg helpen met informatie over onder andere:

U kunt verschillende informatietools gebruiken die u op weg kunnen helpen om te gaan met de Wet DBA: