• Meer over NBBU-lidmaatschap

  Wat houdt het lidmaatschap van de NBBU in? Vraag vrijblijvend een gratis informatiebrochure aan.

Vrijblijvend informatie brochure Meerwaarde NBBU

 • Hoe ondersteunen en faciliteren wij onze leden?
 • Welke kennis stelt NBBU beschikbaar?
 • Financiële voordelen bij lidmaatschap
 • Verschil tussen ABU en NBBU-cao voor Uitzendkrachten
 • Wat vragen wij van u?
 • Uitleg contributieregeling NBBU
 • Hoe kunt u zich aanmelden?
 • Uitleg stappen na aanmelding voor lidmaatschap
Direct gratis aanvragen

 • Actuele kennis

  U leest meer over actuele kennis waar u toegang toe heeft als NBBU-lid: onze website met 'Mijn NBBU', de Servicedesk voor vragen over arbeidsrechtelijke vraagstukken, cao’s en wet- en regelgeving, ledenbijeenkomsten en -trainingen, onze wekelijkse digitale nieuwsbrief en het digitale magazine Flexibel Werkt.

 • cao-boekjes

  Voordelen lidmaatschap en NBBU-cao

  We geven een toelichting over welke voordelen het lidmaatschap heeft, ook in financieel opzicht. Verder krijgt u uitleg over (de voordelen van) het werken met de NBBU-cao voor uitzendkrachten en de verschilpunten met de ABU-cao.

 • Stappenplan lidmaatschap

  Hoe wordt u lid van de NBBU en wat is daarvoor nodig? U leest wat de vijf stappen zijn na aanmelding bij de NBBU.

Informatieochtend Meerwaarde NBBU-lidmaatschap

Overweegt u lid te worden van de NBBU? Kom dan naar de informatiebijeenkomsten waarin wij uiteen zetten wat de meerwaarde is van de NBBU. U kunt zich voor zo'n bijeenkomst opgeven. De eerstvolgende bijeenkomst vindt u onder 'cursussen'. U vind deze informatie ook door op onderstaande aanmeldknop te klikken. Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op via 033-4760200

Informatiebijeenkomst >