• Lobby en Samenwerking

Lobby en Samenwerking

De NBBU is op verschillende fronten actief betrokken bij de discussie over de wijze waarop met zelfstandigen wordt samengewerkt. Van het afschaffen van de VAR via de BGL tot het invoeren van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en het tot stand komen van goedgekeurde modelovereenkomsten voor tussenkomst en bemiddeling. We overleggen met het ministerie van Financiën, VNO-NCW en de Belastingdienst, laten het geluid horen van de intermediairs en behartigen hun belangen.

Uw bevindingen?

De implementatieperiode van de Wet DBA, die loopt tot 1 juli 2018, benutten we intensief om de uitvoering optimaal aan te laten passen aan de wijze waarop intermediairs werken. Graag vernemen wij uw bevindingen over deze regelgeving, zodat wij dit kunnen meenemen richting de politiek.

Laat het ons weten

Dit zijn onder andere de onderwerpen waarover we in gesprek zijn en de werkgroepen/commissies waaraan we deelnemen:

De Belastingdienst heeft op zijn YouTube-kanaal een verzameling van door de Belastingdienst gepubliceerde videoboodschappen over de wet DBA geplaatst. Onderstaand vindt u een handige afspeellijst waarin alle video’s zijn opgenomen:

 

Meldpunt Wet DBA

De Belastingdienst heeft een meldpunt opgezet waar de klachten over de Wet DBA kunnen worden gebundeld. Het kabinet hoopt hierdoor zicht te krijgen op de 'ongewenste en onvoorziene arbeidsmarkteffecten' als gevolg van deze wet voor zelfstandigen.
De NBBU verneemt graag uw input/knelpunten over deze regelgeving, specifiek voor de dienstverlening van bemiddeling en tussenkomst. U kunt uw meldingen aan ons doorgeven.

Geef uw melding door

Zzp-gerelateerde publicaties

We hebben een overzicht van de zzp-gerelateerde publicaties voor u gemaakt.

Bekijk het overzicht