Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

83% Uitzendkrachten geeft zijn baan (ruime) voldoende

Uitzendkrachten zijn tevreden met hun werk en geven hun uitzendbaan gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Liefst 83% van de uitzendkrachten geeft een voldoende tot goed rapportcijfer voor hun uitzendbaan.
De uitzendkrachten zijn het meest tevreden over hun collega’s en het minst tevreden over de opleidingsmogelijkheden. Dat blijkt uit het onderzoek naar de werkbeleving, beweegredenen en wensen van uitzendkrachten in opdracht van brancheorganisatie NBBU.

 

Flexibel arbeidscontract prettig
Aan de uitzendkrachten is onder meer gevraagd een rapportcijfer te geven over arbeidstijden, werkdruk en leren tijdens en van het werk. Daarnaast is gevraagd of zij tevreden zijn over regelingen in het arbeidscontract, zoals vakantie- en verlofregelingen, het salaris en de toelagen.
Ook konden uitzendkrachten hun mening geven over het flexwerk als contractsvorm. Driekwart (73%) van de uitzendkrachten zegt het werken met een flexibel arbeidscontract prettig te vinden of zegt dat de contractvorm hen niet uitmaakt.

Flexwerkers dóen er toe
De verklaring van de NBBU voor de positieve werkbeleving van uitzendkrachten is dat het flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte: door het werk spelen uitzendkrachten een rol op de arbeidsmarkt, ze dóen er toe.
Dat blijkt ook uit de antwoorden op de vraag waarom mensen uitzendwerk doen. De meeste uitzendkrachten geven aan dat uitzendwerk hen de mogelijkheid geeft weer werk te hebben na het verliezen van een vaste baan wegens ontslag, reorganisatie of faillissement. Een derde van de uitzendkrachten werkt als uitzendkracht om een vaste baan te vinden. Tegelijkertijd is het voor 25% van de uitzendkrachten een makkelijke manier om werk te vinden. Circa 30% antwoordt dat ze geen andere keus hadden. Ook dit laatste bewijst het maatschappelijk nut van de branche: mensen die geen mogelijkheid vonden om aan werk te komen, is het wel gelukt via de uitzendbranche.

Investeren in scholing
Ongeveer een kwart vindt het niet prettig om via een flexcontract te moeten werken. Veelal geven ze aan dat een vast dienstverband rust en zekerheid biedt. “We moeten er meer aan doen om flexwerk aantrekkelijker te maken”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian: “De uitkomsten laten zien dat uitzendwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte. Tegelijkertijd moeten we meer investeren in scholing. Zo hebben we het project ‘Excelleren in de uitzendbranche’, waarbij uitzendbureaus gratis advies krijgen hoe ze hun scholingsbeleid kunnen versterken. Verder zet de NBBU zich in om de drempel bij het verkrijgen van hypotheken te verlagen omdat het flexwerkers nog altijd onmogelijk wordt gemaakt een hypotheek af te sluiten.”

Bij de NBBU zijn 800 uitzendorganisaties aangesloten die per jaar ongeveer 160.000 uitzendkrachten aan het werk hebben.

Voor de redactie, niet voor publicatie:
Heeft u vragen of wilt u het volledige onderzoeksrapport, neem dan contact op met persvoorlichter Dafna Holtzer, 033 – 476 02 00 / 06 – 12 40 37 64.