Actueel Nieuws

Bent u de intermediair van de toekomst?

Nieuws, 20 november 2018

De NBBU start in februari 2019 met het project Loopbaan Intermediair. In het kader van het 25-jarig jubileum in 2019 krijgen 25 NBBU-leden de mogelijkheid een gratis adviestraject te volgen met gratis professionele begeleiding en coaching toegespitst op uw situatie. 

In deze krappe arbeidsmarkt is het steeds lastiger flexkrachten te vinden, te binden en te boeien. Uw toegevoegde waarde als intermediair wordt daarom steeds belangrijker. Dit project helpt u om uw onderscheidende vermogen te verstevigen.

Met de ervaringen van ruim 100 deelnemers aan eerdere projecten leggen we de basis voor dit nieuwe project. We gaan een stap verder met de implementatie van Duurzame Inzetbaarheid. Door het maken van loopbaanafspraken met de flexkracht positioneert u zich als Loopbaan Intermediair.

Met tien van uw flexkrachten onderzoekt u de mogelijkheden van hun loopbaanpad. Dankzij dit traject komt u bovendien op een andere manier in gesprek met uw opdrachtgever, waarbij het accent ligt op uw onderlinge relatie en uw rol in hun strategische personeelsplanning. U als intermediair pakt op deze manier de rol van adviseur in de dynamische driehoek flexkracht – intermediair – opdrachtgever.

Heeft u interesse in deelname, meld u aan via: www.mijnnbbu.nl/loopbaanintermediair