Actueel Nieuws

Bent u privacyproof?

Nieuws, 15 december 2017

Het zal u vast niet zijn ontgaan: per 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige privacywetgeving en zal de Autoriteit Persoonsgegevens deze nieuwe Europese wet gaan handhaven. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Met de nieuwe wet komt er meer nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid van bedrijven om te kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywetgeving houden.

Als uitzendonderneming zult u de nodige voorbereidingen moeten treffen om vanaf mei 2018 aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. De NBBU biedt u praktische ondersteuning bij de uitvoering hiervan.

Meer over de veranderende privacywetgeving en handige tools die u kunnen helpen vindt u in dit magazine.

https://readymag.com/925447