Bedrijfsvoering Nieuws

Bevriezing indeling vaksectoren

Nieuws, 24 mei 2017

Vandaag, 24 mei 2017, is in de Staatscourant gepubliceerd dat de mogelijkheid voor nieuwe gevallen om gebruik te maken van de mogelijkheid voor uitzendbedrijven om ingedeeld te worden in een andere sector dan de uitzendsector is afgeschaft.

Maatregelen rond indeling vaksectoren

Bij ons was bekend dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen rond indeling bij vaksectoren overwoog. Over dit onderwerp waren we met hen en de Stichting van de Arbeid in gesprek. Ons was ook ruimte voor inhoudelijke inbreng gegeven. We zijn dan ook enorm verrast met de publicatie in de Staatscourant waarin bevriezing van de mogelijkheid tot indeling in vaksectoren wordt geregeld.

Inwerkingtreding

De wijziging in de Regeling Wfsv houdt in dat de mogelijkheid voor uitzendbedrijven om te worden ingedeeld in een andere sector dan de uitzendsector buiten werking wordt gesteld. Alleen werkgevers die voor de inwerkingtreding (voor 25 mei 2017) van de wijzigingsregeling bij beschikking van de inspecteur zijn ingedeeld in een vaksector (en ook als zodanig bij de Belastingdienst zijn geregistreerd ) mogen daar vooralsnog ingedeeld blijven. Werkgevers van wie voor de inwerkingtredingsdatum van deze wijzigingsregeling door de Belastingdienst een verzoek is ontvangen om in een vaksector te worden ingedeeld, zullen nog beoordeeld worden o.g.v. de Regeling Wfsv, zoals die luidde voor inwerkingtreding van de wijziging. Voor alle andere werkgevers vervalt deze mogelijkheid en is indeling in de uitzendsector verplicht. Deze wijziging is ook van toepassing op werkgevers die alleen voor zover het uitzendwerkzaamheden betreft (minstens 15%, maar niet meer dan 50% van het totale premieplichtige loon) worden ingedeeld in de uitzendsector. Ook voor deze groep vervalt de mogelijkheid om voor die uitzendwerkzaamheden in een vaksector te worden ingedeeld. Voor de volledige informatie wijzen wij u op het artikel uit de Staatscourant. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.