NBBU-cao Nieuws

Cao SFU algemeen bindend verklaard

Nieuws, 8 mei 2017

De cao ‘Stichting Fonds voor de Uitzendbranche’ (SFU) is in 2016 ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2017. Op 26 april 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken de cao SFU per 2 mei 2017 tot en met 31 december 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat ook de ongeorganiseerde uitzendondernemingen onder de cao komen te vallen en dat alle uitzendondernemingen verplicht zijn om af te dragen aan SFU.

SFU

De Stichting Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) is breed gedragen in de uitzendbranche. Doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de cao’s voor uitzendkrachten.

Voor de realisatie van deze projecten zijn drie stichtingen opgezet:

Download het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid