Actueel Nieuws

Denk mee over de doorontwikkeling van softwarepakketten

Nieuws, 12 november 2018

Vanuit softwareleveranciers komt het verzoek om ook NBBU-leden te betrekken bij de doorontwikkeling van software.  Tijdens de inzet van flexibele arbeidskrachten wordt veel informatie uitgewisseld tussen inleners en uitzendondernemingen.

In 2007 is SETU opgericht vanuit de behoefte aan standaardisatie in deze gegevensuitwisseling. SETU ontwikkelt en beheert standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen uitzenders en opdrachtgevers. Door gegevens over onder andere plaatsingen, urenregistratie en facturatie direct en gestandaardiseerd tussen systemen uit te wisselen, kunnen tijd en kosten worden bespaard. Inmiddels zijn er zes standaarden die grotendeels het uitzendproces afdekken. Tevens is er een standaard voor het transport van elektronische berichten.

Doorontwikkeling standaard

Momenteel is er behoefte aan meer flexibiliteit, technologische vernieuwing en het toegankelijker maken van de standaard voor mkb-bedrijven. In samenwerking met TNO, de kennispartner van SETU, is daarom een plan uitgewerkt voor doorontwikkeling van de SETU-standaard. Dit project is een initiatief van TNO, SETU en TKI (Topconsortia voor Kennis & Innovatie). Het project betreft een samenwerking tussen marktpartijen (uitzendorganisaties en hun softwareleveranciers) en TNO met als doel om elektronische berichtuitwisseling tussen uitzendorganisaties en hun klanten flexibeler en toegankelijker te maken. Wij willen hier ook graag NBBU leden bij betrekken met affiniteit met ICT.

Wilt u meer informatie of betrokken zijn bij dit project? Dan brengen wij u graag in contact. Stuur een bericht naar info@nbbu.nl t.a.v. David van Swol