Bedrijfsvoering Nieuws

Doe mee aan de Nationale Werkbezoekdag op 11 december 2014

Nieuws, 24 november 2014

Initiatief om werkzoekenden vrijblijvend in contact te brengen met bedrijven

Op donderdag 11 december vindt voor de tweede keer de Nationale Werkbezoekdag plaats. Organisaties kunnen die dag samen met hun personeel werkzoekenden uitnodigen voor een vrijblijvend werkbezoek.

Doel van de Nationale Werkbezoekdag, initiatief van de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen, is dat werkzoekenden op een positieve manier contacten leggen en informatieve gesprekken voeren binnen bedrijven en publieke instellingen. De organisatie kan zich op haar beurt presenteren aan de buitenwereld.

De uitzendbranche sluit zich aan bij dit initiatief van de Nationale Werkbezoek dag. De NBBU roept zijn leden op aan de dag deel te nemen.

Daarbij willen wij u vragen om ook uw opdrachtgevers/inleners te stimuleren een werkbezoek met werkzoekenden aan te gaan. Werkzoekenden kunnen zich dan bij uw organisatie melden en vrijblijvend een werkbezoek brengen aan een bedrijf.

Organiseren van ontmoetingen

De Werkbezoekdag kent een vrijwillig karakter. We gebruiken de kracht van sociale netwerken. Geen banenmarkt, geen verplichtingen, geen sollicitatiedruk maar het organiseren van ontmoetingen. Het helpt de werkzoekende na te gaan waar hij of zij staat en hij of zij verneemt tegelijkertijd waar het bedrijf staat en wat de ontwikkelingen zijn.

Aanmelden 

Werknemers van de bedrijven en publieke organisaties die meedoen, kunnen die dag een werkzoekende uit zijn of haar omgeving uitnodigen. Werkzoekenden kunnen op hun beurt aangeven bij wat voor een soort bedrijf of instelling en in welke regio zij graag op bezoek zouden willen. Via de website www.nationalewerkbezoekdag.nl kan dat ook bekend worden gemaakt.

Op de website www.werkbezoekdag.nl staan 10 praktische tips voor het organiseren van de werkbezoeken voor bedrijven en bezoekers. Tevens vindt u hier de mogelijkheid u aan te melden.

Ook Vlaanderen doet mee: de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) organiseert op dezelfde dag een Vlaamse Werkbezoek dag. Door de Vlaams-Nederlandse samenwerking behoren ook werkbezoeken over de grens tot de mogelijkheden.

De Twitter/Facebook/Instagram hashtag voor de Nationale Werkbezoek dag in Nederland is #werkbezoekdag.