Actueel Nieuws

Extra mogelijkheid binnen het project Loopbaan Intermediair

Nieuws, 7 januari 2019

In deze krappe arbeidsmarkt is het steeds lastiger flexkrachten te vinden, te binden en te boeien. Uw toegevoegde waarde als intermediair wordt daarom steeds belangrijker. Dit project helpt u om uw onderscheidende vermogen te verstevigen.

Gratis adviestraject voor 25 NBBU-leden

Vijfentwintig leden van de NBBU krijgen de mogelijkheid om in 2019 een gratis adviestraject te volgen met professionele begeleiding en coaching toegespitst op uw situatie.

Loopbaanafspraken voor 10 flexkrachten

Samen met u stemmen we af op welke manier u loopbaanafspraken kunt maken met tien van uw flexkrachten. U ondersteunt vanuit uw kennis en expertise werkenden bij hun zoektocht en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheidsscan

Als extra toevoeging binnen het project Loopbaan Intermediair wordt aangesloten bij het project Alles-in-1 van DOORZAAM (gebouwd op STAF en STOOF). Hierbij krijgt de flexkracht een extra traject waarbij er een Duurzame Inzetbaarheidsscan wordt uitgevoerd. De uitkomst van deze scan wordt in twee coachingssessies besproken om tot loopbaanafspraken te komen. Vervolgens is er € 2.500 beschikbaar voor de flexkracht om deze loopbaanafspraken te gaan realiseren samen met de intermediair.

Loopbaan Intermediair van de toekomst

Na afloop van het project kunt u als deelnemer de dynamische driehoek flexkracht – intermediair – opdrachtgever nog beter beïnvloeden en staat u bekend als de Loopbaan Intermediair van de toekomst!

Meer informatie en aanmelden?

Is uw interesse gewekt? Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden.