Actueel Nieuws

Flex onevenredig duur onder wetsvoorstel Koolmees

Nieuws, 11 april 2018

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees is een aanval op flexibele arbeid. De plannen wijken dusdanig af van het regeerakkoord dat uitzenden en payroll geraakt worden en onevenredig duur worden, terwijl de arbeidsmarkt krampachtig in het keurslijf van het vaste dienstverband wordt geperst, ook al past dat niet meer bij deze tijd.

Zet breder in op kwaliteit

Het is duidelijk dat onder dit wetsvoorstel het vaste dienstverband moet worden
gestimuleerd en flex duurder moet worden. Is flex onder dit kabinet ook weer een
containerbegrip waar naar hartenlust mee gesold kan worden? Dat is spijtig. Zet niet uitsluitend in op vaste arbeid, maar verbeter de kwaliteit op meerdere fronten om mensen meer mogelijkheden te bieden. Dan kom je ook dichter tot een inclusieve arbeidsmarkt.

Maatregelen treffen payroll én uitzenden

Volgens het regeerakkoord moet payroll een instrument worden voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers, terwijl uitzenden ongemoeid bleef. Het is daarom betreurenswaardig om te worden geconfronteerd met een ‘oplossing’ voor payroll die uitzenden wel degelijk raakt. Dat komt door de definitie van payroll die in het wetsvoorstel wordt gehanteerd.

Wet bemoeilijkt ontzorgende taak payroll

Uitvoerbaarheid is in het regeerakkoord een belangrijke randvoorwaarde. In het wetsvoorstel zie je dat er wel degelijk lastenverzwaring komt door de complexiteit van de wetgeving. Daardoor kan de payrollonderneming zijn ontzorgende rol moeilijker uitvoeren.

Verschil flex en vast

Met de invulling van het onderdeel premiedifferentiatie WW maakt het wetsvoorstel een onderscheid tussen een vast dienstverband en flex, waarbij flexibele arbeid veel duurder wordt dan vast. Voor de WW wordt de indeling in sectoren verlaten.

Hoge lasten

Het is onduidelijk welke invloed dit heeft op de hoogte voor Ziektewet en WGA. Wat we wel weten en zien is dat uitzenden in 2020 veel duurder wordt, wat direct van invloed is op iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een derde van de WW-gerechtigden die weer aan de slag gaat, doet dit via een uitzendbureau. Als blijkt dat uitzendwerk veel duurder wordt, gaat dat ten koste van de arbeidsmarktkansen van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden.

Zorgelijk

Dat baart ons zorgen, omdat uitzenden en onze opstapfunctie ernstig worden aangetast en dat gaat ten koste van een inclusieve arbeidsmarkt.