Actueel Nieuws

FNV Metaal kondigt stakingen aan

Nieuws, 1 november 2018

Het georganiseerd overleg tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro, gericht op het tot stand brengen van een nieuwe cao voor deze bedrijfstak voor de periode vanaf 31 mei 2018 en daarna is op 31 mei 2018 afgebroken. De vakbonden hebben op die datum een eindbod geformuleerd dat door werkgevers niet is geaccepteerd.

De betrokken vakbondsleden hebben zich in regionale vakbondsbijeenkomsten en bijeenkomsten per bedrijf beraden over de ontstane impasse. Daarbij is besloten dat het voeren van acties, waaronder werkstaking, de enige overgebleven optie is. Op 8 juni 2018 hebben ze daarom aan de FME een ultimatum verstuurd. Na het aflopen van het ultimatum op dinsdag 12 juni 2018 om 12.00 uur kunnen werkgevers in de hele sector acties verwachten. Op 5 en 6 november worden de werknemers van Voestalpine Bunschoten opgeroepen te staken.

Onderkruipersverbod

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (hierna: Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Op onze website leest u meer over het onderkruipersverbod en of uitzendkrachten wel of niet mogen worden uitgezonden bij acties en stakingen.

Lees meer over het onderkruipersverbod