Actueel Nieuws

Invoering Personenregister kinderopvang per 1 maart 2018

Nieuws, 28 november 2017

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Dit heeft ook gevolgen voor uitzendkrachten die in de kinderopvang werkzaam zijn.

Screening kinderopvang

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 wordt deze continue screening uitgebreid naar álle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben, dus inclusief uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Na inschrijving wordt iedereen continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Gevolgen voor uitzendkrachten

Omdat uitzendkrachten nu nog niet continu gescreend worden, moeten zij zich op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven in het personenregister. Hiervoor hebben zij DigiD nodig en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 2 maanden. Direct na de inschrijving moet de kinderopvangorganisatie hen koppelen aan de organisatie. Inschrijving én koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang.

Meer informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder van het personenregister. Deze week stuurt DUO alle houders van kinderopvangorganisaties een brief. Als u als uitzendbureaus ook actief bent in de kinderopvang, krijgt u deze week ook informatie over het personenregister. U ontvangt een brief van DUO of hoort via het hoofdkantoor van uw uitzendorganisatie wat er van u en uw uitzendkrachten verwacht wordt.

Op duo.nl/personenregisterkinderopvang vindt u meer informatie en kunt u voorlichtingsmaterialen downloaden waarmee u uw uitzendkrachten kunt informeren. Daarnaast organiseert DUO op 12 december 2017 om 15.00 uur een webinar over het personenregister. Op de site kunt u zich hiervoor aanmelden.