Aanbestedingen Nieuws

Marktdag Aanbesteden Achterhoek 4 april 2017 

Nieuws, 15 maart 2017

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen van overheid inkopen en aanbesteden? En, wilt u contact met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers?

Kom dan op dinsdag 4 april 2017 naar de Marktdag Aanbesteden Achterhoek. Het kernthema van deze bijeenkomst is aanbesteden. Belangrijk daarbij is dat ‘meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking’. En daarmee tot hogere klantwaarde en beter rendement. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening door Hans Bakker, regiomanager MKB-Midden
13.35 uur Inleiding door Antoon Peppelman, wethouder gemeente Bronckhorst
13.45 uur Project Beter Aanbesteden door Jacco Vonhof, voorzitter Regioteam
14.00 uur Thema: Worden door de afbakening van de geografische markt Achterhoek kansen op duurzaamheid en innovatie gemist?

Tafeldiscussie met

14.30 uur Eerste ronde workshops
15.15 uur Pauze 15.30 uur Tweede ronde workshops
16.15 uur Sluiting en netwerkborrel

U kunt kiezen uit de onderstaande workshops. In de bijlage treft u een korte beschrijving aan. Graag aangeven welke twee workshops uw voorkeur hebben.

 1. Gunnen op kwaliteit: EMVI 2.0: levenscyclus kosten
  Hoe kunnen we de EMVI-praktijk verbeteren?
  Inleiding: Frank Cent (gemeente Montferland)
 2. Social Return: van wens naar praktisch uitvoerbaar
  Kunnen we hiervan een win-win situatie creëren?
  Inleiding: Sjoerd Westra (Werkgevers Servicepunt Achterhoek)
 3. Van vechten naar samenwerken in een Bouwteam
  Hoe kunnen we een einde maken aan vechtcontracten?
  Inleiding: vertegenwoordiger Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek
 4. Innovatief aanbesteden: duurzaamheid en circulaire economie
  Waar liggen de uitdagingen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?
  Inleiding: Maartje van den Berg (directeur Blossom consultancy Design & Build)
 5. Past Performance
  Is Past Perfomance een middel of een doel?
  Inleiding: Dick van Werven ( Bouwend Nederland)
 6. Ontwikkelingen in aanbestedingsland (juridisch)
  Nieuwe wet/Europese richtlijn: waar lopen we tegen aan? waar liggen kansen?
  Inleiding: Frank Cornelissen (jurist Dirkzwager Advocaten en Notarissen)
 7. De installateur als hoofdaannemer
  Een nieuwe wereld in de verdeling van verantwoordelijkheden?
  Inleiding: Marissa Willemse (Uneto-VNI)

Kortom, een aantrekkelijk programma dat u niet wilt missen!

Datum: dinsdag 4 april 2015
Locatie: gemeentehuis Bronckhorst
Inloop: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Netwerken: 16.15 – 17.30 uur

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij hofman@vno-ncwmidden.nl o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops.

Aanmelden kan tot 30 maart 2017: vol=vol

NAMENS DE ORGANISERENDE PARTIJEN:

 

                                                                            

BIJLAGE MARKTDAG ACHTERHOEK BESCHRIJVING WORKSHOPS

WORKSHOP 1: Gunnen op kwaliteit: EMVI 2.0

De workshop staat in het teken van het delen van ervaringen met EMVI tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wat zijn de voor- en nadelen van een EMVI-aanbesteding? Krijgt kwaliteit een echte kans? Op welke manier kan EMVI het beste worden ingevuld? Opdrachtgevers en opdrachtnemers worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan. Inleiding: Frank Cent (gemeente Montferland)

WORKSHOP 2: Social Return

In aanbestedingen staat regelmatig een verplichting tot het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). In deze workshop zal door het Werkgeversservicepunt ingegaan worden op de dienstverlening aan ondernemers. Uiteraard is er ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen. Inleiding: Sjoerd Westra (Werkgevers Servicepunt Achterhoek)

WORKSHOP 3: Van vechten naar samenwerken in een Bouwteam

Nijmegen heeft de afgelopen jaren succesvol bouwteamprojecten in de openbare ruimte gerealiseerd, dit om een einde te maken aan vechtcontracten. Binnen de bouwteam aanpak van Nijmegen wordt de partner voor een bouwteam op basis van 100% kwaliteit geselecteerd. Lang is gedacht dat dit onmogelijk was. Nijmegen heeft succesvol het tegendeel bewezen. Hoe? Dat hoort u tijdens deze workshop! Inleiding: vertegenwoordiger Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek

WORKSHOP 4: Innovatief aanbesteden: duurzaamheid en circulair

Hoe gaan we om met innovatief aanbesteden? Aan de hand van de aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis in Brummen zal een inleiding worden gegeven. Aspecten als duurzaamheid en circulair aanbesteden komen hierbij aan de orde. Er liggen uitdagingen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Inleiding: Maartje van den Berg (eigenaar/directeur van Blossom consultancy Design & Build)

WORKSHOP 5: Past Performance

De gemeenten in de regio Achterhoek zetten op jaarbasis voor vele miljoenen opdrachten op de markt op basis van een (meervoudig) onderhandse aanbesteding. Met Past Performance kan objectiever worden bepaald welke partijen voor welke opdracht worden uitgenodigd. In deze workshop wordt uitleg gegeven over het toepassen van Past Performance. Inleiding: Dick van Werven (Bouwend Nederland)

WORKSHOP 6: Ontwikkelingen in aanbestedingsland

De afgelopen periode is er in het aanbestedingsland nogal wat gebeurt en er komt nog veel meer aan. In deze workshop wordt ingegaan op de relevante wijzigingen voor alle sectoren. Aan de hand van discussie en praktijkvoorbeelden worden verbetertips besproken. Inleiding: Frank Cornelissen (jurist Dirkzwager Advocaten en Notarissen)

WORKSHOP 7: De installateur als hoofdaannemer

Bij traditionele aanbestedingen is het niet gebruikelijk om een installateur als hoofdaannemer in te schakelen. Zelfs als het accent op de installatietechniek ligt, kiest de opdrachtgever vaak voor een aannemer met als subcontractor een installateur. In de praktijk blijkt dat echter lang niet altijd logisch en verstandig. In de workshop een gedachtewisseling over kansen. Inleiding: Marissa Willemse (Uneto-VNI)