Actueel Nieuws

Meld u aan voor de workshop AVG voor privacyverantwoordelijken

Nieuws, 1 oktober 2018

NBBU organiseert de verdiepingsworkshop ‘AVG voor privacyverantwoordelijken’ op woensdag 7 november 2018 in Amersfoort en op woensdag 21 november 2018 in Eindhoven.

Deze workshop gaat verder dan de basistraining. De verdieping wordt gezocht op tal van onderwerpen:

In uw positie heeft u voortdurend grote verantwoordelijkheid. Er wordt van u verwacht dat u de wetgeving goed interpreteert en toepast en dat u tegelijkertijd ook kennis heeft van IT en beveiliging van persoonsgegevens. U dient daarnaast je medewerkers en collega’s proactief te informeren en motiveren over de privacyregels. Ook bij een datalek rusten er verplichtingen op uw schouder. Een schaap met vijf poten?

Om u bij deze taken en verantwoordelijkheden te ondersteunen, hebben de privacyadvocaten van Lexence samen met de AVG-implementatiespecialisten van Harteveld Groep een unieke workshop samengesteld. Naast dat het juridisch kader op toegankelijke wijze wordt toegelicht, worden veel praktijkvoorbeelden uit de uitzendbranche behandeld. Ook is het mogelijk uw eigen praktijkcases in te brengen. Alles tijdens deze workshop is erop gericht om uw kennis te vergroten en u praktische handvatten te bieden om uw rol als privacyverantwoordelijke goed uit te oefenen. Daarnaast is er veel tijd voor vragen.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn gemaakt voor de naleving van de privacywetgeving. Dit kunnen ondernemers, maar ook privacy en compliance officers zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor deze workshop kan op MijnNBBU.nl

De cursuskosten bedragen €295,- (exclusief btw). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, om persoonlijke aandacht te waarborgen.

Programma

De workshop duurt van 9.30 uur tot ongeveer 16.00 uur, inclusief ontvangst met koffie/thee en een lunch. Na afloop is er een borrel, zodat u voldoende gelegenheid hebt om ervaringen uit te wisselen met andere privacyverantwoordelijken.

In gesprek met de sprekers:

Op 7 en 21 november organiseren jullie een praktijkgerichte workshop over privacy. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen?

Wij merken dat de nieuwe privacyregels in de praktijk tot veel vragen van uitzendbureaus leiden, zoals: mag je klanten nu wel of niet blijven benaderen voor nieuwsbrieven, mag je foto’s op internet of in een folder plaatsen, wanneer moet een datalek nu wel of niet worden gemeld en hoe lang mag ik persoonsgegevens bewaren? Wanneer is een leverancier een verwerker en wat kan ik doen als “ze” onze verwerkersovereenkomst niet willen tekenen. Doordat we al deze vragen hebben beantwoord hebben wij inmiddels veel ervaring met hoe de AVG in de praktijk moet worden toegepast en kunnen we goed inspelen op de behoeftes van uitzendbureaus.

Hoe kijken jullie zelf tegen de nieuwe privacywet (AVG) aan?

De AVG is op veel punten onduidelijk en dit leidt terecht tot onzekerheid bij uitzenders. Maar als je kunt uitleggen wat je met persoonsgegevens doet en waarom, deze gegevens goed beveiligt en betrokkenen inzage geeft in hun gegevens, is er gelukkig vrij veel mogelijk. De onduidelijkheid geeft ook ruimte voor interpretatie. Van die ‘ruimte’ maken wij graag gebruik om het zoveel mogelijk werkbaar te houden voor uitzendondernemingen.

Moeten uitzendbureaus bang zijn voor boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Dat hangt af van de overtredingen. Uitzendbureaus die werken met gezondheidsgegevens of andere gevoelige gegevens, zullen eerder op de radar van de AP staan. In principe zullen de meeste overtredingen die de AP ter kennis komen eerst met een waarschuwing worden bestraft, maar als het om een ernstige overtreding gaat, bijvoorbeeld een datalek van gevoelige gegevens dat ten onrechte niet is gemeld, is niet uitgesloten dat een boete volgt. De AP zal een keer zijn tanden gaan laten zien, al is het maar om in de pas te blijven lopen met waakhonden van andere Europese landen.

Sander Theunissen (links op de foto) is privacy- en arbeidsrechtadvocaat bij Lexence en Edwin Stokvis (rechts op de foto) van de Harteveld Groep is implementatiespecialist op gebied van de AVG. Samen verzorgen zij op 7 november a.s. voor de leden van de NBBU een interactieve en praktijkgerichte privacy workshop.