Actueel Nieuws

NBBU en ABU doen onderzoek naar flexmigranten in Nederland

Nieuws, 27 maart 2017

NBBU- en ABU-leden hebben in 2016 119.598 flexmigranten bemiddeld. Deze flexmigranten leveren door het hele land een onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse economie en helpen de Nederlandse productiviteit en export te behouden en te vergroten. Ze werken in sectoren waar niet tot nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn te vinden.

Behoefte aan inzicht

Op verzoek van de NBBU en de ABU verrichtte onderzoeksbureau Conclusr Research onderzoek naar deze doelgroep. Het onderzoek is erop gericht feiten en cijfers met betrekking tot flexmigranten te achterhalen. Dat biedt inzicht in het aantal flexmigranten dat in Nederland actief is, maar ook in de samenstelling van deze groep, hun herkomst, leeftijd en opleiding, de sectoren waarin zij werken en de wijze waarop zij in Nederland gehuisvest zijn.

Warm welkom

De cijfers uit het onderzoek laten zien dat flexmigranten duurzaam verbonden raken met de Nederlandse samenleving. Hier heeft de Nederlandse economie alleen maar bij te winnen. Om de bijdrage van flexmigranten verder te ondersteunen en faciliteren, is een warm welkom, een gelijk arbeidsvoorwaardelijk speelveld en goede huisvesting van groot belang. Daarom pleiten de ABU en NBBU voor:

 

De belangrijkste uitkomsten uit het ABU- en NBBU-flexmigrantenonderzoek 2016:


Bekijk het factsheet van het onderzoek Flexmigranten in Nederland (2016)

Bekijk de complete resultaten van het onderzoek Flexmigranten in Nederland (2016)