Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Convenant duurzame inzetbaarheid

NBBU-directeur Marco Bastian ondertekent convenant Duurzame Inzetbaarheid

NBBU tekent convenant Duurzame Inzetbaarheid

Brancheorganisatie NBBU gaat zich inzetten voor duurzame inzetbaarheid bij intermediairs op de arbeidsmarkt.

Directeur Marco Bastian heeft samen met werkgeverskoepel MKB-Nederland en 17 andere partners een convenant ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Week van de Ondernemer.

Project Duurzame Inzetbaarheid van MKB-Nederland

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om het investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers. Door te investeren in de eigen ontwikkeling en gezondheid, vergroten medewerkers voor zichzelf het werkplezier en de werkzekerheid. Ze zijn daarmee duurzaam inzetbaar.

MKB-Nederland

Subsidieregeling

Het convenant met MKB Nederland zorgt ervoor dat de NBBU, door middel van een subsidieregeling, zijn leden kan ondersteunen en adviseren om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Aan het project doen 25 NBBU-leden deelnemen. Bij hen komt een adviseur langs die inventariseert op welke de wijze de flexondernemer het personeelsbeleid van de vaste medewerkers heeft ingericht. Bij flexondernemingen die een ‘goed’ en bewust personeelsbeleid voor hun vaste medewerkers voeren, wordt vervolgens de stap gemaakt naar investeren in duurzame inzetbaarheid van flexkrachten.

Na het stellen van de diagnose komt de adviseur met een stappenplan hoe duurzame inzetbaarheid in de onderneming verbeterd kan worden. De adviseurs zullen zich vooral focussen op aandacht voor opleiden, het werken met persoonlijke opleidingsplannen, het maken van carrière-afspraken en het bieden werkzekerheid.

Langer actief

De NBBU is erg tevreden met het convenant, vertelt directeur Marco Bastian. “Wij zijn al langer actief om duurzame inzetbaarheid binnen de branche te ontwikkelen. Zo deden we mee aan het project Excelleren in de uitzendbranche, organiseren we Nyenrode-trainingen ‘Ondernemerschap en innovatie’, en hebben we in onze cao een afspraak opgenomen dat de ondernemer een gesprek met de flexkracht aangaat over opleiding. Het project Duurzame Inzetbaar van MKB-Nederland sluit daar goed bij aan.”