Actueel Nieuws

NBBU sceptisch over initiatiefwet payrolling

Nieuws, 12 september 2017

SP, Groen Links en PvdA hebben 12 september 2017 aangekondigd met een initiatiefwet te komen rondom payrolling. Met die wetgeving willen ze de rechten van payrollkrachten gelijkstellen aan die van werknemers in dienst van de opdrachtgever. Het toont volgens de NBBU eens te meer dat er heel veel onduidelijkheid bestaat over de dienstverlening payroll.

Wat is payroll

Payroll is een bijzondere vorm van uitzenden, waarbij de opdrachtgever zelf de werving en selectie voor zijn rekening neemt, maar de werknemer in dienst treedt bij de payrollonderneming, de juridisch werkgever.

De payrollonderneming ontzorgt de opdrachtgever door het verrichten van administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, tijdige en correcte uitbetaling van het salaris, loondoorbetalingen bij arbeidsongeschiktheid of bij het wegvallen van het werk. Jaaropgaven en de verwerking van cao- en wetswijzigingen behoren ook tot het dienstenpakket van de payrollonderneming.

Bezwaren nieuwe wetgeving

Partijen geven aan dat de arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken moeten worden. Echter, payrollondernemingen die lid zijn van de NBBU passen de NBBU-cao voor uitzendkrachten toe. De essentiële arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten zijn al gelijkwaardig aan de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst van de opdrachtgever. NBBU-leden passen sinds jaar en dag voor payrollkrachten de inlenersbeloning toe vanaf dag één. Onder de inlenersbeloning vallen o.a. het loon, de van toepassing zijnde ADV-regeling, toeslagen, loonstijgingen, reiskosten, etc. Payrollmedewerkers nemen deel aan een pensioenregeling en hebben recht op scholing.

Payroll wordt veel gebruikt als opstapfunctie voor een werknemer. Het mogelijk verder inperken van payroll schaadt goed gereguleerde flexibiliteit, schaadt de arbeidsmarkt en gaat ten koste van de werkgelegenheid. Met name voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanpakken van excessen

De NBBU is van mening dat de excessen die zich voordoen aangepakt moeten worden. Zo maakt de NBBU zich hard voor de payrollondernemingen die hun werkgeversrol duidelijk en transparant invullen. We wachten met belangstelling de exacte inhoud van de initiatiefwet af.