Opleiding en ontwikkeling Nieuws

NBBU start onderzoek onder eigen uitzendkrachten

De NBBU laat een eigen, onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de werkbeleving van alle uitzendkrachten die onder NBBU-vlag werken. De branche-organisatie voor met name bemiddelings- en uitzendorganisaties in het mkb, wil een eigen geluid laten horen en het maatschappelijk nut van de uitzendbranche laten zien, met goed onderbouwde onderzoeksresultaten.

De laatste maanden is er discussie over de kwaliteit van flexarbeid en de beleving ervan bij uitzendkrachten. Met name de vakbonden laten zich kritisch uit over flexarbeid. De argumenten en feiten die zij aandragen, worden door de NBBU echter niet herkend. Zo stellen de bonden dat 90% van de flexwerkers eigenlijk een vast dienstverband wil.

Online enquête
“De signalen die wij als NBBU ontvangen, geven een ander beeld”, licht NBBU-directeur Marco Bastian toe. “Flexwerk voorziet in een maatschappelijke behoefte, waarbij de afwisseling en flexibiliteit worden gewaardeerd.” In de maanden juni en juli kunnen uitzendkrachten een online enquête invullen. “Hoe meer flexwerkers de enquête invullen, hoe beter onderbouwd de resultaten zullen zijn”, zegt Bastian. “En hoe beter wij, namens de branche èn de flexwerkers, een positief kritisch geluid kunnen laten horen.” Nadelen die flexwerkers door hun werk ondervinden, bijvoorbeeld het probleem om een hypotheek af te sluiten bij banken, wil de NBBU beter onder de aandacht brengen.