Duurzame Inzetbaarheid Nieuws

Nieuw project Duurzame inzetbaarheid 

Nieuws, 26 april 2017


MKB-Nederland organiseert met steun van het ministerie van Sociale Zaken het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf’. Dit programma geeft een impuls aan duurzame inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf (mkb), door ondernemersverenigingen de ruimte te bieden een specifieke aanpak voor de eigen sector te ontwikkelen en uit te voeren. 

Convenantpartners

De NBBU is wederom convenantpartner in dit project. Want werknemers binden en boeien, carrières zien op de lange termijn. Dat is de visie van de NBBU op Duurzame Inzetbaarheid. Door zich hierop te richten maken bemiddelingsbureaus, uitzendorganisaties en andere intermediairs zich relevant voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw.

Gratis adviestraject voor NBBU-leden

De NBBU heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan het project Duurzame Inzetbaarheid in het MKB. Met 27 bedrijven zijn individuele adviestrajecten doorlopen. De bedrijven waren, ieder om hun eigen moverende reden, enthousiaste deelnemers. Voor dit nieuwe project zijn we op zoek naar 40 nieuwe deelnemers. We geven u als NBBU-lid de kans daadwerkelijke stappen te zetten bij het implementeren van duurzame inzetbaarheid van uw flexkrachten. Het enige wat u hoeft te doen is tijd en enthousiasme investeren. Daar krijgt u gratis professionele begeleiding en coaching op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid van uw flexkrachten voor terug.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het project Duurzame Inzetbaarheid? Laat het ons weten.  

Coaching en opleiding

De flexibele arbeidsmarkt is omvangrijk en veelal is het onduidelijk wie zich bekommert om coaching en opleiding van de flexkracht. De NBBU ziet hierin een taak weggelegd voor de intermediaire dienstverleners op de arbeidsmarkt. De NBBU stimuleert en faciliteert haar leden te investeren in het binden en boeien van de flexkrachten, wat gestalte kan krijgen door onder meer afspraken te maken over opleidingen en mogelijke carrièrestappen. Ook het plaatsen op werkplekken die aansluiten bij opleiding en ambitie van de flexkracht en het voeren van een actief verzuimbeleid horen hierbij.

Rol en relatie met flexkrachten

Het project richt zich specifiek op de competenties en processen bij de intermediairs om hun rol en relatie met flexkracht en inlener ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid te versterken. Het project is ingedeeld in drie stappen:

  1. Is de basis op orde (awareness)?
  1. Duurzame Inzetbaarheid ten behoeve van de flexkracht: hoe de flexkracht te binden en te boeien?
  1. Hoe vorm te geven in de relatie met de inlener? Daarbij speelt met name het thema employability (ontwikkeling en mobiliteit).

Uiteindelijk wil de NBBU bewerkstelligen dat intermediairs een rol spelen in de Duurzame Inzetbaarheid en employability van (eigen) flexkrachten. In samenwerking met Capgemini vertalen wij de resultaten van dit project naar oplossingen voor alle NBBU-leden.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het project Duurzame Inzetbaarheid? Laat het ons weten.

Terug naar de projectpagina Duurzame Inzetbaarheid